000 01211nam a2200397 i 4500
001 107
245 0 0 _aReprodukcja czy wymiana? : /
_cprzekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 /
100 1 _aMaria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
650 4 _aHalamska, Maria.
650 4 _aElita władzy
650 4 _aSpołeczności lokalne
650 4 _aWybory
015 _aPB 6582/2001
020 _a8388495143
041 _apol
080 _a316.334.5:316.46:324](438)"1989/..."
260 _aWarszawa :
260 _b"Scholar",
260 _c2001.
300 _a196 s. :
300 _bil., mapy ;
300 _c24 cm.
504 _aBibliogr.
650 4 _zPolska
650 4 _yod 1989 r.
650 4 _xsocjologia
651 4 _aDrobin (woj. mazowieckie ; okręg)
651 4 _xsocjologia
651 4 _yod 1989 r.
651 4 _aStęszew (woj. wielkopolskie ; okręg)
651 4 _aZator (woj. małopolskie ; okręg)
710 2 _aUniwersytet Warszawski.
710 2 _bEuropejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
710 2 _aWydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski.
710 2 _eWyd.
999 _c77
_d77