000 01856nam a2200445 i 4500
001 929
245 0 0 _aZ badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : /
_cpraca zbiorowa.
100 1 _apod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Zbigniew Floriańczyk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
650 4 _aGospodarstwo rolne
650 4 _aRolnictwo ekologiczne
650 4 _aRolnictwo zintegrowane
650 4 _aWspólna Polityka Rolna UE.
015 _aPB 21672/2006
020 _a8389666537
080 _a631.95:631.147:504.03:504.05](438)"2001/..."(061):338.43(4-67)"2001/..."(061)
246 1 5 _aProgram wieloletni 2005-2009.
260 _aWarszawa :
260 _bInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy,
260 _c2006.
300 _a94, [2] s. :
300 _bil. ;
300 _c25 cm.
490 1 _aEkonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ;
490 1 _vnr 30.
504 _aBibliogr. przy ref.
500 _aCz. 1 ogłoszona pt.: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Materiały z seminarium Zakładu Ogólnej Ekonomiki IERiGŻ-PIB, 20 czerwca 2006 r.
650 4 _zPolska
650 4 _y21 w.
650 4 _zPolska.
655 4 _aMateriały konferencyjne.
700 1 _aZegar, Józef Stanisław
700 1 _d(1940- ).
700 1 _eRed.
700 1 _aFloriańczyk, Zbigniew.
710 2 _aInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
710 2 _4pbl.
830 0 _aEkonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ;
830 0 _vnr 30.
999 _c659
_d659
930 _vv.cz. 2