IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 129 results.

|
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce : problemy i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Moniki Stanny i Mirosława Drygasa.

autorstwa: Drygas, Mirosław [Red.] | Stanny, Monika [Red.].

Language: Polish, English Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Spatial, socio-economic diversification of rural areas of Poland : issues and development perspectives.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6809 (2).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : diagnozy, strategie, koncepcje polityki / pod red. nauk. Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa.

autorstwa: Nurzyńska, Iwona [Red.] | Drygas, Mirosław [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011Inny tytuł: Rural area development in Poland : diagnoses, strategies, policy concept.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6912 (2).
Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Katedra Rozwoju Terenów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej, Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Language: Polish Original language: German Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5744 (2).
Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Dzun, Włodzimierz [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : [Szczecin] : IRWiR PAN ; Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 2003Inny tytuł: Stimulating activity in rural "Problem areas".Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6105 (2).
Typologia wiejskich obszarów problemowych / pod red. nauk. Andrzeja Rosnera.

autorstwa: Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.].

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5746 (2).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej.

autorstwa: Halamska, Maria [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008Inny tytuł: Rural non-governmental organisations.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6600 (2).
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku / red. nauk. Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych "Euroreg".

autorstwa: Halamska, Maria [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2011Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wybrane problemy rodzin wiejskich w Polsce / Krystyna Gutkowska.

autorstwa: Gutkowska, Krystyna.

Wydawca: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5956 (1).
Proces demarginalizacji polskiej wsi : programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Barbary Fedyszak-Radziejowskiej.

autorstwa: Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (1949- ) [Red.].

Wydawca: Warszawa : ISP, 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6296 (2).
Wiejskie obszary górskie Karpat Polskich w procesie przemian społeczno-gospodarczych / Wiesław Musiał.

autorstwa: Musiał, Wiesław, (1953- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6569 (2).
Gospodarstwo i rodzina : pamiętniki / przedm. Józef Chałasiński ; wstęp, [wybór] Dyzma Gałaj, Franciszek Jakubczak ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Chałasiński, Józef, (1904-1979) [Przedm.] | Jakubczak, Franciszek, (1928-2005) [Wybór] | Gałaj, Dyzma, (1915-2000) [Wybór] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl] | Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Kulturą Współczesną.

Wydawca: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1554 (1).
Warunki życia ludności wiejskiej / Marek Ignar.

autorstwa: Ignar, Marek, (1940-2012) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl].

Wydawca: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4776 (1).
W poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju / obszarów wiejskich. Wprowadzenie do sympozjum.

autorstwa: IX Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Lublin 27-30 czerwa 1994.

Wydawca: Toruń ; Katedra Socjologii UMK ; 1944Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5357 (1).
Aktywizacja społeczności lokalnych / ( na przykładzie gmin województwa toruńskiego)

autorstwa: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy T.III.

Wydawca: Wrocław ; Zakł. Narod. im. Ossolińskich ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5669 (1).
Multifunctional development of rural areas : / international experience /

autorstwa: scient. ed. Piotr Bórawski | Bórawski, Piotr | [Red.].

Wydawca: Ostrołęka : ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7022 (1).
Źródła historii wsi i parafii Wysoka / Tadeusz Madoń SAC.

autorstwa: Madoń, Tadeusz, (1931- ) [Autor] | Apostolicum [Wydawca].

Language: Polish, Łacina Original language: Łacina Wydawca: Ząbki : Apostolicum, © copyright 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7612 (1).
O indywidualności chłopów polskich

Wydawca: Warszawa ; Centrum Pamietnikarstwa Polskiego i Polonijnego ; 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5235 (1).
Transformacja ludności dwuzawodowej / Marek Muszyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Muszyński, Marek (ekonomia).

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3358 (1).
Transformacja ludności dwuzawodowej w jednozawodową / Marek Muszyński.

autorstwa: Muszyński, Marek (ekonomia) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1974Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2874 (1).

Działa dzięki Koha