IRWIR PAN

Your search returned 9 results.

|
Śródlądowe zespoły miejskoportowe : / przyczynek do planowania przestrzennego /

autorstwa: Janusz Siemiński ; Instytut Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa ; ; Łódź : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3396 (1).
Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna na obszarze płockiego zespołu miejskiego /

autorstwa: Tadeusz Kowalczyk.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1983 [i.e.] 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4254 (2).
Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje

Wydawca: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6811 (2).
Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi : czynniki, mechanizmy, skutki / pod red. Andrzeja Suliborskiego i Marcina Wójcika.

autorstwa: Suliborski, Andrzej, (1945- ) [Red.] | Wójcik, Marcin (geografia) [Red.] | Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo [pbl].

Wydawca: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7447 (1).
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny.

autorstwa: Halamska, Maria [Autor] | Hoffmann, Radosław [Autor] | Stanny, Monika [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Wydanie: Wydanie pierwsze.Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7479 (1).
Planowanie miast i osiedli. T. 6, Region miasta / Władysław Czarnecki.

autorstwa: Czarnecki, Władysław, (1895-1983) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydawca: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964Inny tytuł: Region miasta.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 402 (1).
Struktura przestrzenna miasta na przykładzie Radomia / Stefan Witkowski.

autorstwa: Witkowski, Stefan | Wydawnictwo Arkady [pbl].

Wydawca: Warszawa : Arkady, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1235 (1).
Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi : studium ekologiczne / Wacław Piotrowski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Socjologi Miasta.

autorstwa: Piotrowski, Wacław, (1924-1998) | Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo [pbl].

Language: Polish Summary language: Russian, English Wydawca: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1208 (1).
Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie 2-6 lutego 1965 roku / pod red. Stefana Nowakowskiego.

autorstwa: Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (3 ; 1965 ; Warszawa) | Nowakowski, Stefan, (1912-1989) [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1140 (1).

Działa dzięki Koha