IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 3.

|
Dynamika i relacje cen owoców i warzyw w wybranych krajach zachodnioeuropejskich /

autorstwa: Joanna Szwacka ; Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa. Zakład Ekonomiki i Organizacji Obrotu.

Serie: Prace Badawczo-Rozwojowe - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OgrodnictwaPublication details: Warszawa : ; Wydaw. Spółdzielcze, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5429 (1).
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaPublication details: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5472 (2).
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Serie: Rozprawy Naukowe i Monografie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ; 268.Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6253 (1).

Działa dzięki Koha