IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 26.

|
Style życia i porządek klasowy w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Maciej Gdula, Przemysław Sadura | Gdula, Maciej | , (1977- ) | [Red.] | Sadura, Przemysław | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [pbl.].

Publication details: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7037 (1).
Struktura i dynamika społeczeństwa polskiego : / studia /

autorstwa: pod red. Włodzimierza Wesołowskiego | Wesołowski, Włodzimierz | , (1929- ) | [Red.].

Publication details: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; dr. 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1641 (1).
Studia z socjologii klas i warstw społecznych /

autorstwa: Włodzimierz Wesołowski.

Publication details: Warszawa : ; Książka i Wiedza, ; 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5100 (1).
Społeczne światy wartości : / księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka /

autorstwa: pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak i Wojciecha Misztala | Kolasa-Nowak, Agnieszka | [Red.] | Misztal, Wojciech | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Publication details: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6976 (1).
Miasto : / [materiały konferencji socjologów miasta, Lublin, 16-17 października 1992 roku] /

autorstwa: pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka | Machaj, Irena | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce | ; t. 1.Publication details: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5462/1 (1).
Ludzie i instytucje : / stawanie się ładu społecznego : pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27-30.VI.1994.

autorstwa: do dr. przygot. Antoni Sułek i Józef Styk ; przy współpr. Ireny Machaj | Sułek, Antoni | , (1945- ) | [Oprac.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Machaj, Irena | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Publication details: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5465 (1).
Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich : synteza

Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6573 (1).
Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych / Henryk Domański.

autorstwa: Domański, Henryk, (1952- ).

Publication details: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7623 (1).
Rodzina wiejska a struktura społeczna wsi : wybrane zagadnienia : praca / pod red. Henryka Bednarskiego ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

autorstwa: Bednarski, Henryk, (1934- ) [Red.] | Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych "Pomorze" [pbl].

Publication details: Bydgoszcz : Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych "Pomorze" Pomorskiego Wydawnictwa Prasowego RSW "Prasa - Książka - Ruch" : na zlecenie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 1984Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1, Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania / Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak.

autorstwa: Halamska, Maria | Michalska, Sylwia (socjologia) | Śpiewak, Ruta | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaPublication details: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016Inny tytuł: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7381 (1).
Rozwój, struktura i ruchliwość społeczna / Krzysztof Zagórski.

autorstwa: Zagórski, Krzysztof, (1941- ).

Publication details: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7455 (1).
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny.

autorstwa: Halamska, Maria [Autor] | Hoffmann, Radosław [Autor] | Stanny, Monika [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaWydanie: Wydanie pierwsze.Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7479 (1).
Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin.

autorstwa: Halamska, Maria [Redaktor] | Stanny, Monika [Redaktor] | Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Redaktor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Wydanie: Wydanie pierwsze.Publication details: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, copyright © 2019Inny tytuł: Sto lat rozwoju polskiej wsi | Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi 1918-2018.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7652 (2).
Wsie zanikające w Polsce : stan, zmiany, modele rozwoju / Monika Wesołowska.

autorstwa: Wesołowska, Monika [Autor] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wydawca].

Publication details: Lublin : Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej, 2018Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Maria Halamska.

autorstwa: Halamska, Maria [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Wydawca].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaWydanie: Wydanie pierwsze.Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Warszawa : IRWIR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018Inny tytuł: Świadomościowe korelaty struktury społecznej.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7661 (3).
Społeczna struktura wsi : problematyka i metoda badań / Bogusław Gałęski.

autorstwa: Gałęski, Bogusław, (1921-2010) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Publication details: Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 33 (1).
Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Jana Szczepańskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Zakład Badań Socjologicznych.

autorstwa: Szczepański, Jan, (1913-2004) [Red.].

Serie: Z Badań Klasy Robotniczej i Inteligencji ; 3Publication details: Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 225 (1).
Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji : [praca zbiorowa]. Cz. 1. / [pod red. Jana Szczepańskiego] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Zakład Badań Socjologicznych.

autorstwa: Szczepański, Jan, (1913-2004) [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Z Badań Klasy Robotniczej i Inteligencji ; 2Publication details: Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 231 (1).
Z zagadnień struktury społecznej / Stanisław Ossowski.

autorstwa: Ossowski, Stanisław, (1897-1963) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Ossowski, Stanisław Dzieła: t. 5Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7760 (1).
Struktura społeczna / Henryk Domański.

autorstwa: Domański, Henryk, (1952- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Serie: Wykłady z Socjologii ; t. 1Publication details: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7759 (1).

Działa dzięki Koha