IRWIR PAN

Your search returned 8 results.

|
Zarządzanie strategiczne rozwojem /

autorstwa: red. nauk. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur | Górniak, Jarosław | [Red.] | Mazur, Stanisław | (nauki ekonomiczne) | Polska | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7047 (1).
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw : / kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość /

autorstwa: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Bednarek-Szczepańska, Maria | , (1980- ) | Czapiewski, Konrad | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PTG : ; IGiPZ PAN, ; 2009Inny tytuł: | Place of rural areas in the current policies of voivodeship development : | directions and goals of development versus reality..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6841 (1).
Zagadnienia produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Zbigniewa Floriańczyka ; aut. Joanna Buks, Zbigniew Floriańczyk, Tedeusz [!] Toczyński ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Floriańczyk, Zbigniew | [Red.] | Toczyński, Tadeusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6988 (1).
Strategiczne cele rozwoju Województwa mazowieckiego

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6507 (1).
Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009

Wydawca: Wrocław ; EFS,KL ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6987 (1).
Strategia Rozwoju Województwa Mazoweckiego do roku 2020 : (aktualizacja)

Wydawca: Warszawa ; MBPR ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6567 (1).
Zasoby lokalne w polityce terytorialnej / redaktor tomu Marcin Mazur.

autorstwa: Mazur, Marcin, (1982- ) [Redaktor] | Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [Wydawca].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7647 (1).

Działa dzięki Koha