IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 6.

|
Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6077 (1).
Wpływ infrasktruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców : / (ze szczególnym uwzględnieniem problemów biedniejszej części ludności) /

autorstwa: [red. nauk. Beata Pięcek] ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Pięcek, Beata | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Brytyjski Fundusz Know-How. Fundusz Współpracy : ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Biuro Programu Dostosowawczego dla Sektora Rolnego, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5750 (2).
Czynniki zróżnicowania standardu materialnego rodzin chłopskich /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka.

Język: polski Szczegóły wydania: Wrocław [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4808 (1).
Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku /

autorstwa: Aleksander Lutyk.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4270 (1).
Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 36.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6423 (1).
Polska wieś 2020 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Andrzeja Hałasiewicza ; zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka [i 11 pozostałych] ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Redaktor] | Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) [Redaktor] | Baer-Nawrocka, Agnieszka [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca] | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020Inny tytuł: Polska wieś dwa tysiące dwadzieścia.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7761 (2).

Działa dzięki Koha