IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 19 results.

|
Reprodukcja czy wymiana? : / przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 /

autorstwa: Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Uniwersytet Warszawski | Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Scholar", ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5874 (1).
Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana? /

autorstwa: Izabella Bukraba-Rylska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN IRWiR, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5835 (2).
Między interwencją a interakcją : / lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich /

autorstwa: red. nauk. Izabella Bukraba-Rylska ; zespół projektu Maria Wieruszewska, Ryszard Kamiński, Piotr Krośniak | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Wieruszewska, Maria | , (1943- ) | [Oprac.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Krośniak, Piotr | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6917 (1).
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce : / kanon i rozproszenie /

autorstwa: pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Józefa Burszty | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Burszta, Wojciech J | , (1957- ).

Wydawca: Warszawa : ; Narodowe Centrum Kultury, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6947 (1).
Wieś polska : konteksty, kontrasty,strategie

autorstwa: Maria Wieruszewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5560 (2).
Samoorganizacja w społecznościach wiejskich : / przejawy, struktury, zróżnicowania /

autorstwa: pod red. nauk. Marii Wieruszewskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Wieruszewska, Maria | , (1943- ) | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; IRWiR. PAN, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5965 (2).
Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich /

autorstwa: pod red. Józefa Styka, Marty Łacek, Danuty Niczyporuk | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Łacek, Marta | Niczyporuk, Danuta | , (1965- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Language: Polish Language: English Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6425 (1).
Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi : / ludzie, społeczność lokalna, edukacja /

autorstwa: pod red. Krystyny Szafraniec ; [wprow. Krystyna Szafraniec] | Szafraniec, Krystyna | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2006Inny tytuł: Human capital and rural social resources : | people, local community, education..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6288 (2).
Aktywność społeczności wiejskich : / lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych /

autorstwa: Ryszard Kamiński.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2008Inny tytuł: Activity in rural communities : | local initiatives of non-governmental organisations..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6554 (2).
Na wsi odnowa /

autorstwa: teksty Bohdan Kamiński, Ryszard Kamiński, Ryszard Wilczyński ; red. Bohdan Kamiński ; il. Ewa Zofia Kamińska ; zdj. Krzysztof Drygała [et al.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Wilczyński, Ryszard | , (1960- ) | Kamińska, Ewa Zofia | [Il.] | Drygała, Krzysztof | [Fot.].

Wydawca: Konin : ; Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6450 (1).
Narodziny demokracji w Polsce lokalnej /

autorstwa: Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

Wydawca: Warszawa : ; UW, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4602 (1).
Region, miasto, osiedle : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. nauk. Bohdana Jałowieckiego | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4612 (1).
Społeczności lokalne : / teraźniejszość i przyszłość /

autorstwa: red. tomu Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z[bigniew] Sowa, Piotr Dudkiewicz ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut Gospodarki Przestrzennej | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Sowa, Kazimierz Z | , (1942- ) | Dudkiewicz, Piotr.

Wydawca: Warszawa : ; WGiSR UW. IGP, ; 1989; ; ; 1990)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5426 (1).
Problemy rozwoju lokalnego /

autorstwa: red. Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut Gospodarki Przestrzennej | Dutkiewicz, Piotr | (geografia) | [Red.] | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ).

Wydawca: Warszawa : ; UW. WGiSR. IGP, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4596 (1).
Społeczne światy wartości : / księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka /

autorstwa: pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak i Wojciecha Misztala | Kolasa-Nowak, Agnieszka | [Red.] | Misztal, Wojciech | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6976 (1).
Miasto : / [materiały konferencji socjologów miasta, Lublin, 16-17 października 1992 roku] /

autorstwa: pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka | Machaj, Irena | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5462/1 (1).
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie /

autorstwa: pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego | Gliński, Piotr | , (1954- ) | [Red.] | Lewenstein, Barbara | Siciński, Andrzej | , (1924-2006).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6183 (1).
Kobieta w wiejskiej spoleczności lokalnej

Wydawca: Toruń ; Wyd.Adam Marszałek ; 2008Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce / redaktor tomu Magdalena Dej, Łukasz Sykała.

autorstwa: Dej, Magdalena [Redaktor] | Sykała, Łukasz [Redaktor] | Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [Wydawca].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, druk 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7648 (1).

Działa dzięki Koha