IRWIR PAN

Your search returned 8 results.

|
Samoorganizacja w społecznościach wiejskich : / przejawy, struktury, zróżnicowania /

autorstwa: pod red. nauk. Marii Wieruszewskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Wieruszewska, Maria | , (1943- ) | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; IRWiR. PAN, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5965 (2).
Ludzie i instytucje : / stawanie się ładu społecznego : pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27-30.VI.1994.

autorstwa: do dr. przygot. Antoni Sułek i Józef Styk ; przy współpr. Ireny Machaj | Sułek, Antoni | , (1945- ) | [Oprac.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Machaj, Irena | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5465 (1).
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie /

autorstwa: pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego | Gliński, Piotr | , (1954- ) | [Red.] | Lewenstein, Barbara | Siciński, Andrzej | , (1924-2006).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6183 (1).
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego ; przy współpr. Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca | Gliński, Piotr | , (1954- ) | Lewenstein, Barbara | [Red.] | Siciński, Andrzej | , (1924-2006) | Frączak, Piotr | , (1960- ) | Skrzypiec, Ryszard.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5967 (1).
Nowoczesna wieś : po pierwsze edukacja

Wydawca: Warszawa ; IO ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6888 (1).
W poszukiwaniu portretu Polaków

Wydawca: Gdańsk ; IBGR ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6684 (1).
Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce / redaktor tomu Łukasz Sykała, Magdalena Dej.

autorstwa: Sykała, Łukasz [Redaktor] | Dej, Magdalena [Redaktor] | Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [Wydawca].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7649 (1).
Społeczeństwo, w którym żyjemy / Zygmunt Bauman.

autorstwa: Bauman, Zygmunt, (1925-2017) | Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl].

Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 247 (1).

Działa dzięki Koha