IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 44 results.

|
Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej : / wprowadzenie do teorii i praktyki /

autorstwa: Michael Tracy ; [tł. Jerzy Wilkin, Marek Szopski, Barbara Żylicz] | Wilkin, Jerzy | , (1947- ) | [Tł.] | Szopski, Marek | Żylicz, Barbara.

Language: Polish Original language: English Wydawca: Warszawa : ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych : ; "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, ; 1997Inny tytuł: | Food and agriculture in a market economy : | n introduction to theory, practice and policy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5869 (2).
Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska | Gutkowska, Krystyna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6796 (1).
Rolnictwo, przemysł spożywczy, rynki rolne 2005 /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś.

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6307 (1).
Rolnictwo - rynek - równowaga : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Augustyna Wosia ; [aut. Zdzisław Grochowski et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3691 (2).
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6502 (1).
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku : / na podstawie analizy produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6089 (1).
Problemy organizacji rynku rolnego : / materiały VI konferencji naukowej Sekcji Ekonomiki Obrotu Rolniczego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN, odbytej w Poznaniu w dniach 12 i 13 listopada 1965 r. /

autorstwa: red. nauk. Augustyn Woś ; [wstęp J.Dietl] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Dietl, Jerzy | , (1927- ) | [Przedm.].

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1669 (1).
Ceny produktów rolnych elementem równowagi rynkowej /

autorstwa: Marek Muszyński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4032 (2).
Ceny produktów rolnych (ekonomiczne / przesłanki ich kształtowaniae w warunkach socjalistycznych przemian rolnictwa).

autorstwa: PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wydawca: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3387 (1).
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców /

autorstwa: aut. Arkadiusz Zalewski, Janusz Igras ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Igras, Janusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7044 (1).
Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy /

autorstwa: aut. Bożena Nosecka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Nosecka, Bożena | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7051 (1).
Pośrednictwo handlowe i przetwórstwo przemysłowe na spółdzielczym rynku rolnym : / na przykładzie produktów mięsnych i mleczarskich /

autorstwa: Roman Urban.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2912 (1).
Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z otoczeniem rynkowym /

autorstwa: Piotr Chechelski, Grażyna Morkis | Morkis, Grażyna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5761 (1).
Obrót wewnętrzyny wsi na tle społeczno-gospodarczym rolnictwa /

autorstwa: Marek Bojerski, Halina Szulce, Zbigniew Zakrzewski ; Spółdzielczy Instytut Badawczy | Szulce, Halina | , (1939- ) | Zakrzewski, Zbigniew | , (1912-1992).

Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2751 (1).
Rola spółdzielczości w rozwoju rynku wiejskiego /

autorstwa: Halina Szulce ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3181 (1).
Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa /

autorstwa: Halina Szulce.

Language: Polish Wydawca: Poznań : ; WSE, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2911 (1).
Ekonomiczne instrumenty sterowania rynkiem żywnościowym /

autorstwa: Halina Szulce | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4182 (1).
Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz | Vizja Press&IT | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Vizja Press & It, ; 2008Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online | Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7076 (1).
Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod [!] red. Włodzimierz Rembisz, Marcin Idzik ; aut. Bolesław Borkowski [et al.] | Rembisz, Włodzimierz | , (1950- ) | [Red.] | Idzik, Marcin | , (1974- ) | Borkowski, Bolesław | , (1952- ).

Wydawca: Warszawa : ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6408 (2).
Instrumenty rynku pracy na skraju / Unii Europejskiej. Raport badawczy

Wydawca: Chełm 2008 ; Szkoła Wyzsza im. Bogdana Jańskiego Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6483 (1).

Działa dzięki Koha