IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 11.

|
Wybrane problemy rodzin wiejskich w Polsce / Krystyna Gutkowska.

autorstwa: Gutkowska, Krystyna.

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5956 (1).
Rodzina wiejska / Barbara Tryfan.

autorstwa: Tryfan, Barbara, (1928-2012).

Szczegóły wydania: Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3543 (1).
Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; SGGW. WE-R, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5714 (1).
Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 133.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6341 (1).
Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 36.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6423 (1).
Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5674 (1).
Działki i produkcja rolnicza wiejskich rodzin bezrolnych /

autorstwa: Bożena Karwat-Woźniak | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 437.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5725 (1).
Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Józefowicz.

autorstwa: Józefowicz, Anna (filologia polska) | Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie (Białystok) [pbl].

Szczegóły wydania: Białystok : Trans Humana, 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7383 (1).
Rodzina wiejska a struktura społeczna wsi : wybrane zagadnienia : praca / pod red. Henryka Bednarskiego ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

autorstwa: Bednarski, Henryk, (1934- ) [Red.] | Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych "Pomorze" [pbl].

Szczegóły wydania: Bydgoszcz : Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych "Pomorze" Pomorskiego Wydawnictwa Prasowego RSW "Prasa - Książka - Ruch" : na zlecenie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 1984Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Współczesne rodziny wiejskie : studia do syntezy / Henryk Bednarski, Waldemar Nowak, Ryszard Ziętek.

autorstwa: Bednarski, Henryk, (1934- ) | Nowak, Waldemar (socjolog) | Ziętek, Ryszard | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa / Wincenty Styś.

autorstwa: Styś, Wincenty, (1903-1960).

Serie: Prace Wrocławskiego Towarzystwa NaukowegoSeria A ; nr 62Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: [Warszawa] ; Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2063 (1).

Działa dzięki Koha