IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 13.

|
Procesy wzrostowe w gospodarce żywnościowej : / zagadnienia teoretyczno-modelowe /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych.

Serie: Badania Systemowe | | ; t. 12.Publication details: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4641 (1).
Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz | Vizja Press&IT | [pbl.].

Publication details: Warszawa : ; Vizja Press & It, ; 2008Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online | Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7076 (1).
Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie] | Vizja Press&IT | [pbl.].

Publication details: Warszawa : ; Vizja Press&IT, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7075 (1).
Analityczne właściwości funkcji produkcji rolniczej /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 544.Publication details: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6856 (1).
Wybór polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7122 (1).
Tendencje zmian w światowej, unijnej i polskiej produkcji i konsumpcji żywności do 2030/2050 roku

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7152 (1).
Tendencje zmian w światowej, unijnej i polskiej produkcji i konsumpcji żywności do 2030/2050 roku

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7183 (1).
Wybrane wskaźniki ekonomiczne w rolnictwie jako skutek długookresowej polityki rolnej i uwarunkowań popytowych

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ- PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7214 (1).
Funkcja potęgowa CES w analizie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt. Cz.1

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7270 (1).
Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7271 (1).
Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych

Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7267 (1).
Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie

Publication details: Warszawa ; IERiGż-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7300 (1).

Działa dzięki Koha