IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 24.

Sortuj
Wyniki
Regionalne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : / studium na przykładzie woj. białostockiego : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. W[łodzimierza] Dzuna i M[ikołaja] Hapunika ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przy współpracy Ośrodka Badań Naukowych w Białymstoku] | Dzun, Włodzimierz | [Red.] | Hapunik, Mikołaj.

Serie: Zagadnienia Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IPPML KC PZPR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3905.
Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego : / na przykładzie Płocka /

autorstwa: [aut. Dyzma Gałaj et al. ; red. D. Gałaj] | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000).

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 2699, ...
Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce

Szczegóły wydania: Puławy ; IUNG-PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6352.
Region, miasto, osiedle : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. nauk. Bohdana Jałowieckiego | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4612.
Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich : / konferencja ogólnokrajowa 30-31 marca 1995 r. /

autorstwa: [Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ; Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, ; 1995Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5452, ...
Zróżnicowania regionalne rolnictwa : / 2002 /

autorstwa: Główny Urząd Statystyczny ; oprac. publ. pod kier. Józefa Zegara ; [kom. red. Tadeusz Toczyński et al. ; red. gł. Halina Dmochowska] | Toczyński, Tadeusz | [Red.] | Dmochowska, Halina | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Oprac.] | Polska | Główny Urząd Statystyczny | Zakład Wydawnictw Statystycznych | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; GUS, ; 2003Inny tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. | Powszechny Spis Rolny 2002..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6354.
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 104.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5911.
Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów /

autorstwa: Waldemar Michna, Alicja Mierosławska, Adam Wasilewski | Mierosławska, Alicja | Wasilewski, Adam.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : ; na zlec. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5621.
Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym /

autorstwa: aut. Waldemar Michna, współpr. Alicja Mierosławska, Barbara Chmielewska, Danuta Lidke ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mierosławska, Alicja | Chmielewska, Barbara | Lidke, Danuta | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 9.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6318.
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju.

autorstwa: red. nauk. Waldemar Michna ; aut. Barbara Chmielewska, Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Michna, Waldemar | , (1929-2013) | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 94.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6647.
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce /

autorstwa: Monika Stanny | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2013Inny tytuł: Spatial diversification of rural area development in Poland..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 7060, ...
Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu /

autorstwa: [red. nauk. Walenty Poczta] ; Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej | Poczta, Walenty | , (1955- ) | [Red.] | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań) | Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej | Agencja Reklamowa "Prodruk", Bogusław Frasunkiewicz | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Poznań : ; "Prodruk", ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6054.
Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: pod red. Walentego Poczty i Feliksa Wysockiego ; [aut. monografii Hanna Pondel et al.] | Poczta, Walenty | , (1955- ) | [Red.] | Wysocki, Feliks | , (1949- ) | Pondel, Hanna | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań) | Wydawnictwo | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Poznań : ; Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6046.
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi : aspekty przestrzenno - ekonomiczne

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IGPZ im. S. Leszczyńskiego PAN Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7171.
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Synteza

Szczegóły wydania: Warszawa ; FIR, IRWiR PAN ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7176.
Potencjał gospodarczy nowych województw Polski : ( ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa )

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6513.
Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski : próba metodyczna

Szczegóły wydania: Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6203.
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap 2

Szczegóły wydania: Warszawa ; IRWiR PAN, FEFRWP ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 7343, ...
Strony

Działa dzięki Koha