IRWIR PAN

Your search returned 65 results.

|
Teoria wyboru publicznego : / wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej /

autorstwa: pod red. Jerzego Wilkina | Wilkin, Jerzy | , (1947- ) | [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe "Scholar", ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6297 (1).
Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata /

autorstwa: pod red. nauk. Jana Góreckiego ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.] | Górecki, Jan | , (1934- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4391 (1).
Podstawy socjologii / Danuta Walczak-Duraj.

autorstwa: Walczak-Duraj, Danuta, (1947- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Łódź : "Omega-Praksis", 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7614 (1).
Podstawy polityki społecznej na wsi /

autorstwa: Barbara Tryfan.

Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW AR, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4314 (1).
Socjologia rodziny wiejskiej w Polsce /

autorstwa: Barbara Tryfan.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4315 (1).
Zarządzanie projektem : / istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej /

autorstwa: Henryk Roszkowski, Andrzej Piotr Wiatrak | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | Wydawnictwo | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwo SGGW, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6348 (1).
Ekonomia polityczna socjalizmu : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Jana Czarkowskiego ; [aut. Jan Czarkowski, Józef Okuniewski, Stanisław Rokita] | Okuniewski, Józef | , (1920- ) | Rokita, Stanisław | , (1920-1967).

Wydawca: Kraków : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3143 (1).
Młodzież w perspektywie społeczeństwa przemysłowego : / studia z socjologii wychowania /

autorstwa: Andrzej Kaleta.

Wydanie: Wyd. 2.Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń : ; Wydaw. UMK, ; 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5651 (1).
Ekonomika rolnictwa : / zarys teorii : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. A. Wosia i F. Tomczaka | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Tomczak, Franciszek | , (1932- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3868 (1).
Rachunek ekonomiczny w rolnictwie : / podręcznik dla studentów kierunku ekonomiki rolnictwa w wyższych szkołach ekonomicznych, uniwersyterach oraz wyższych szkołach rolniczych /

autorstwa: Augustyn Woś.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1705 (1).
Funkcjonowanie agrobiznesu : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Jana Fereńca ; [aut. Jerzy Rasiński et al.] ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach | Fereńc, Jan | [Red.] | Rasiński, Jerzy | , (?-2004) | Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna (Siedlce) | [pbl.].

Wydawca: Siedlce : ; WSRP, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5698 (1).
Opiekuńcze funkcje szkoły : / wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej /

autorstwa: Jerzy Materne.

Wydawca: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3824 (1).
Warzywnictwo.

autorstwa: Romualda Jabłońska-Ceglarek ; Akademia Podlaska | Akademia Podlaska (Siedlce).

Wydanie: Wyd. 4.Language: Polish Wydawca: Siedlce : ; Wydaw. AP, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5958 (1).
Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydanie: Wyd. 2.Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4106 (1).
Ekonomika i organizacja pracy wykonawczej w rolnictwie : / podręcznik dla studentów wydziałów ekonomiczno-rolniczych wyższych szkół rolniczych /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1829 (1).
Rachunkowość rolnicza. Cz. 1, Księgowość rolnicza (systemy, metody, technika) / Ryszard Manteuffel.

autorstwa: Manteuffel, Ryszard, (1903-1991) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1961Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 25 (1).
Ekonomika rolnictwa i polityka rolna. Cz. 3 / napisali: A. Romanow [et al.].

autorstwa: Romanow, Andrzej, ( -2005) | Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl].

Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1961Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 11 (1).
Ekonomia i organizacja gospodarstw rolnych / Marek Urban.

autorstwa: Urban, Marek, (1912-2003) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4125 (1).
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych / Marek Urban.

autorstwa: Urban, Marek, (1912-2003) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4025 (1).
Geodezyjne urządzenia terenów rolnych /

autorstwa: Andrzej Hopfer, Marek Urban | Urban, Marek | , (1912- ).

Wydanie: Wyd. 2.Language: Polish Wydawca: Warszawa ; ; Wrocław : ; Państwowe Wydaw. Naukowe , ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3657 (1).

Działa dzięki Koha