IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 30 results.

|
Czyste wody moich uczuć /

autorstwa: wybór, oprac. i wstęp Barbara Tryfan | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Przedm.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3355 (1).
Być w środku życia /

autorstwa: wybór, oprac. i wstęp Franciszek Jakubczak | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Wybór.] | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Przedm.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1976Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Rola przeorana, dom piękny /

autorstwa: wybór, oprac. i wstęp Eugenia Jagiełło-Łysiowa ; całość przedmową opatrzył Dyzma Gałaj | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia | [Red.] | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Przedm.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1975; ; Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Miesiąc mojego życia : / wybór pamiętników z konkursu Polskiego Radia i Tygodnika Kulturalnego /

autorstwa: [kom. red. Józef Chałasiński, Eugenia Jagiełło-Łysiowa, Leonard Sobierajski] ; wstęp J. Chałasiński | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Red.] | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia | Sobierajski, Leonard | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5109 (1).
Od chłopa do rolnika : / pamiętniki /

autorstwa: [wybór i oprac. Eugenia Jagiełło-Łysiowa] ; przedm.: Józef Chałasiński ; wstęp: E. Jagiełło-Łysiowa ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia | [Wybór.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Wydawca: [Warszawa] : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1486 (1).
Pamiętniki Polaków 1918-1978 : / antologia pamiętnikarstwa polskiego.

autorstwa: wybór i oprac. Bronisław Gołębiowski, Mieczysław Grad, Franciszek Jakubczak | Gołębiowski, Bronisław | , (1933- ) | [Red.] | Grad, Mieczysław | [Oprac.] | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1982-1983; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5436 (1).
Drogi awansu w mieście : / pamiętniki /

autorstwa: [wybór i oprac.],wstęp, posł. Franciszek Jakubczak ; przedm. Józef Chałasiński ; Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Polskiej Akademii Nauk | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Wybór.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3568 (1).
Konkursy na pamiętniki w Polsce 1921-1966 : / zestawienie wstępne /

autorstwa: oprac. Franciszek Jakubczak ; wstęp Józef Chałasiński ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk. Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Współczesnym | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Oprac.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk. Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Współczesnym, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1532 (1).
Pamiętniki puławskie : / wybór z plonu konkursu Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Przyjaciół Puław /

autorstwa: wstęp i wybór Franciszek Jakubczak ; przedm. Stefan Ignar | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Wybór.] | Ignar, Stefan | , (1908-1992) | [Przedm.].

Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Lubelskie, ; dr. 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1719 (1).
Pół wieku pamiętnikarstwa /

autorstwa: wybór i oprac. Stanisław Adamczyk, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak ; sł. wstępne F. Jakubczak | Adamczyk, Stanisław | , (1936-1996) | [Wybór.] | Dyksiński, Stanisław | , (1909-1973) | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3103 (1).
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5222 (2).
Uczyć się, aby żywić : / wspomnienia absolwentów średnich szkół rolniczych /

autorstwa: wybór i oprac. Zofia Kaczor-Jędrzycka, Kazimierz Olejnik, Kazimierz Toniak ; wstęp Józef Ozga Michalski | Kaczor-Jędrzycka, Zofia | [Oprac.] | Olejnik, Kazimierz | Toniak, Kazimierz | Ozga Michalski, Józef | , (1919-2002) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; [1981]; ; ; 1981)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4052 (1).
Kim jesteś regionalisto? : / sylwetki, opinie, diagnozy /

autorstwa: pod red. Damiana Kasprzyka | Kasprzyk, Damian | [Red.] | Uniwersytet Łódzki | Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Summary language: French Summary language: German Wydawca: Łódź : ; Uniwersytet Łódzki. Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7038 (1).
Pamiętniki z rejonu płockiego i puławskiego /

autorstwa: wybór i oprac. Eugenia Jagiełło-Łysiowa, Franciszek Jakubczak | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia | [Wybór.] | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005).

Wydawca: Warszawa : ; Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Zakład Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Wydziale I Nauk Społecznych PAN, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 030/21 (1).
Awans pokolenia /

autorstwa: wstęp Józef Chałasiński ; [oprac. graf. Karol Syta] ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Syta, Karol | , (1931- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1109 (1).
Tu jest mój dom : / pamiętniki z Ziem Zachodnich i Północnych /

autorstwa: [wybór i oprac. Józef Chałasiński et al. ; przewod. komitetu red. J. Chałasiński] ; wstęp J. Chałasiński ; [oprac. graf. Ryszard Dudzicki] ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Wybór.] | Dudzicki, Ryszard | , (1930- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1110 (1).
Nowe zawody : / pamiętniki /

autorstwa: wybór, oprac., wstępy Bronisław Gołębiowski, Zdzisław Grzelak ; przedm. Józef Chałasiński ; Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Polskiej Akademii Nauk | Gołębiowski, Bronisław | , (1933- ) | [Wybór.] | Grzelak, Zdzisław | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3567 (1).
Nauczyciele i uczniowie : / pamiętniki /

autorstwa: [wybór i oprac.], wstęp Bronisław Gołębiowski ; przedm. Józef Chałasiński ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Gołębiowski, Bronisław | , (1933- ) | [Oprac.] | Chałasiński, Józef | (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1555 (1).
Drogi modernizacji gospodarstwa chłopskiego : w opinii pamiętnikarzy Młodego pokolenia chłopów i Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej : socjologiczno-historyczne studium porównawcze / Jan Mróz.

autorstwa: Mróz, Jan Tadeusz, (1963- ).

Wydawca: Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6606 (1).
Nowe pamiętniki chłopów / [red. H. Ruszkiewicz, B. Wiloch].

autorstwa: Ruszkiewicz, H [Red.] | Wiloch, Bożena [Red.] | Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl].

Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7452 (2).

Działa dzięki Koha