IRWIR PAN

Your search returned 7 results.

|
Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski /

autorstwa: pod red. nauk. Artura Bołtromiuka i Marka Kłodzińskiego | Bołtromiuk, Artur | [Red.] | Kłodziński, Marek | , (1938- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: Natura 2000 as a factor of sustainable development of rural areas in the Green Lungs of Poland region..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6866 (2).
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa / pod red. Artura Bołtromiuka.

autorstwa: Bołtromiuk, Artur [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: European ecological network Natura 2000 as a new element of the environment of Poland's rural community and agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6800 (2).
Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych

Wydawca: Białystok ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6904 (1).
Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Wydawca: Warszawa ; MŚ ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6723 (1).
Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000

Wydawca: Warszawa ; EUROPARC ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6726 (1).

Działa dzięki Koha