IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 37 results.

|
Młodzi 2011 /

autorstwa: [red. nauk. i Rekomendacje dla polityk publicznych Michał Boni ; aut. Krystyna Szafraniec] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Boni, Michał | , (1954- ) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6896 (2).
Młodzi dorośli : / paradoksy socjalizacji i rozwoju /

autorstwa: Ryszard Borowicz, Grażyna Krzyminiewska, Krystyna Szafraniec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Krzyminiewska, Grażyna | Szafraniec, Krystyna.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5216 (2).
Młodzież wiejska jako efekt socjalizacji pogranicznej : / między lokalizmem a totalizmem /

autorstwa: Krystyna Szafraniec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4874 (2).
Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym / Jarosław Domalewski, Piotr Mikiewicz.

autorstwa: Domalewski, Jarosław | Mikiewicz, Piotr, (1976- ) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń ; Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004Inny tytuł: Young people in the reformed school system.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6113 (2).
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce /

autorstwa: [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej ; zespół. aut. Jarosław Domalewski, Marzena Mażewska, Krzysztof Wasilewski] | Mażewska, Marzena | Wasilewski, Krzysztof | Kołomyjska, Inga | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ; cop. 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6475 (1).
Jakość życia a uczestnictwo w kulturze : na przykładzie badań nad wybraną zbiorowością młodzieży pochodzenia wiejskiego / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4187 (1).
Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej : studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl].

Language: Polish Summary language: German Wydawca: Toruń : Wydaw. UMK, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5650 (1).
Młodzi torunianie wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta i Grzegorz Zabłocki | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.] | Zabłocki, Grzegorz.

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4610 (1).
Młodzież w perspektywie społeczeństwa przemysłowego : / studia z socjologii wychowania /

autorstwa: Andrzej Kaleta.

Wydanie: Wyd. 2.Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń : ; Wydaw. UMK, ; 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5651 (1).
Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego / Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Toruń : UMK, 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4576 (2).
Młodzież wiejska wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6346 (1).
Od chłopa do rolnika : / pamiętniki /

autorstwa: [wybór i oprac. Eugenia Jagiełło-Łysiowa] ; przedm.: Józef Chałasiński ; wstęp: E. Jagiełło-Łysiowa ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia | [Wybór.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Wydawca: [Warszawa] : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1486 (1).
Drogi awansu w mieście : / pamiętniki /

autorstwa: [wybór i oprac.],wstęp, posł. Franciszek Jakubczak ; przedm. Józef Chałasiński ; Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Polskiej Akademii Nauk | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Wybór.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3568 (1).
Proces wychowania w środowisku wiejskim współczesnej Polski /

autorstwa: Jerzy Materne ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydawn. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3981 (1).
Przemiany środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej : / studium wioski Ciche Górne powiatu nowotarskiego /

autorstwa: Włodzimierz Wincławski ; [przedm. Zbigniew T. Wierzbicki] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ) | [Przedm.].

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Wrocław : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1775 (1).
Dynamika funkcjonowania szkoły : / studium empiryczne z socjologii edukacji /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4578 (2).
Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego : / studia empiryczne /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4439 (1).
Plany życiowe młodzieży : / analiza badań radzieckich /

autorstwa: Felicja E. i Zbigniew Kwiecińscy | Kwieciński, Zbigniew | , (1941- ) | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3559 (2).
Awans pokolenia /

autorstwa: wstęp Józef Chałasiński ; [oprac. graf. Karol Syta] ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Syta, Karol | , (1931- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1109 (1).

Działa dzięki Koha