IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 24.

|
Młodzi dorośli : paradoksy socjalizacji i rozwoju / Ryszard Borowicz, Grażyna Krzyminiewska, Krystyna Szafraniec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Borowicz, Ryszard, (1945-2014) | Krzyminiewska, Grażyna | Szafraniec, Krystyna.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5216 (2).
Na wsi odnowa /

autorstwa: teksty Bohdan Kamiński, Ryszard Kamiński, Ryszard Wilczyński ; red. Bohdan Kamiński ; il. Ewa Zofia Kamińska ; zdj. Krzysztof Drygała [et al.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Wilczyński, Ryszard | , (1960- ) | Kamińska, Ewa Zofia | [Il.] | Drygała, Krzysztof | [Fot.].

Szczegóły wydania: Konin : ; Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6450 (1).
Jakość życia a uczestnictwo w kulturze : na przykładzie badań nad wybraną zbiorowością młodzieży pochodzenia wiejskiego / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4187 (1).
Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego /

autorstwa: Andrzej Kaleta.

Serie: Rozprawy - Uniwersytet Mikołaja KopernikaJęzyk: polski Summary language: niemiecki Szczegóły wydania: Toruń : ; UMK, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4380 (1).
Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej : studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl].

Serie: Rozprawy - Uniwersytet Mikołaja KopernikaJęzyk: polski Summary language: niemiecki Szczegóły wydania: Toruń : Wydaw. UMK, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5650 (1).
Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia : / casus Suwalszczyzny /

autorstwa: Ryszard Borowicz ; Wszechnica Mazurska w Olecku | Wszechnica Mazurska (Olecko).

Język: polski Szczegóły wydania: Olecko : ; WM, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5796 (1).
Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku /

autorstwa: Aleksander Lutyk.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4270 (1).
Style życia i porządek klasowy w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Maciej Gdula, Przemysław Sadura | Gdula, Maciej | , (1977- ) | [Red.] | Sadura, Przemysław | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7037 (1).
Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Szczegóły wydania: Warszawa ; PWN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7249 (1).
Zdrowie mieszkańców polskiej wsi :( wyniki badania reprezentacyjnego 1990) T.1 , Aneks do T.1

Szczegóły wydania: Lublin ; Instytut Medycyny Wsi ; 1994Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6257 (1).
Diagnoza społeczna 2000 : warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji

Szczegóły wydania: Warszawa ; PTS RG ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6130 (1).
Uwarunkowania społeczne w rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do UE: synteza badań 2005-2009

Serie: Program Wieloletni 2005-2009Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7296 (1).
Elektryczność zmienia życie, zbliża wieś do miasta / Zygmunt Zawada.

autorstwa: Zawada, Zygmunt (elektryczność) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7451 (1).
Przemiany społeczno-demograficzne i osadnicze w tarnobrzeskim rejonie uprzemysławianym / pod kier. Marii Dobrowolskiej.

autorstwa: Dobrowolska, Maria, (1895-1984) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych [pbl].

Serie: Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych ; nr 29Szczegóły wydania: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, 1968Inny tytuł: Demograficzno-osadnicze problemy w tarnobrzeskim rejonie uprzemysławianym.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: Sygn. 030 Nr 29 [1968] (1).
Pamiętniki chłopów. Serja 2 / Instytut Gospodarstwa Społecznego.

autorstwa: Instytut Gospodarstwa Społecznego [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1936Inny tytuł: Mémoires des paysans.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii ; redaktor naukowy Michał Gabriel Woźniak.

autorstwa: Woźniak, Michał Gabriel, (1949- ) [Redaktor] | Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych [Instytucja sprawcza] | Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mikroekonomii [Instytucja sprawcza] | Uniwersytet Rzeszowski [Instytucja sprawcza].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii, 2003-Inny tytuł: Social Inequalities and Economic Growth,.Dostęp online: Licencja krajowa | Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 094 (10). Wypożyczone (2).
Styl życia : koncepcje i propozycje / pod red. Andrzeja Sicińskiego.

autorstwa: Siciński, Andrzej, (1924-2006) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych / Hanna Palska.

autorstwa: Palska, Hanna, (1959-2020) | Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Wydawnictwo [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2002Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka.

autorstwa: Dziubacka, Krystyna | Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe [pbl].

Szczegóły wydania: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7721 (2).
Polska wieś 2020 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Andrzeja Hałasiewicza ; zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka [i 11 pozostałych] ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Redaktor] | Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) [Redaktor] | Baer-Nawrocka, Agnieszka [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca] | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020Inny tytuł: Polska wieś dwa tysiące dwadzieścia.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7761 (2).

Działa dzięki Koha