IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 10.

|
Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych /

autorstwa: aut. Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mirkowska, Zofia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 35.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6397 (1).
Średnie, duże i bardzo duże gospodarstwa rolne w Niemczech, Austrii, Danii i Polsce w latach 1997-2001 /

autorstwa: Wojciech Jóźwiak, Zofia Mirkowska | Mirkowska, Zofia.

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 499.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żwnościowej, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6207 (1).
Optymalne planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym /

autorstwa: Jan Gajewski, Wojciech Jóźwiak, Krystian Zorychta | Zorychta, Krystian | Jóźwiak, Wojciech.

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1670 (1).
Skuteczność gospodarowania w PGR [państwowych gospodarstwach rolnych] /

autorstwa: Jan Gajewski, Wojciech Józwiak, Eugeniusz Otoliński | Jóźwiak, Wojciech | Otoliński, Eugeniusz | , (1932- ).

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Wojciecha Jóźwiaka ; aut. Tomasz Czekaj [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Jóźwiak, Wojciech | [Red.] | Czekaj, Tomasz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 108.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6650 (1).
Ekonomiczno-finansowa analiza sytuacji gospodarstw indywidualnych, które w 1995 roku zaciągneły / kredyt dla młodych rolników

Szczegóły wydania: Warszawa ; IRGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5619 (1).
Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach / 2002-2010

Serie: Język: pol. Szczegóły wydania: Warszawa ; GUS ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7073 (1).
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7144 (1).
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7165 (1).
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7186 (1).

Działa dzięki Koha