IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 3.

|
Prognozowanie cen surowców rolnych - uwarunkowania i metody /

autorstwa: Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko | Stańko, Stanisław | , (1949- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 547.Publication details: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6858 (1).
Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych / do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we WPR i i uwarunkowaniach makroekonomicznych (Synteza)

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ PIB ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6788 (1).
Analiza i prognozowanie cen surowców rolnych : przykładowe ujęcie aplikacyjne z wykorzystaniem programu GRETL

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7141 (1).

Działa dzięki Koha