IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 8.

|
O racjonalną gospodarkę ziemią : / studium na przykładzie woj[ewództwa] białostockiego /

autorstwa: pod red. nauk. Karola Michny ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Michna, Karol | [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: Polski Summary language: ruseng Publication details: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1978 dr. ukończ. 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3780 (2).
Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 529.Publication details: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6463 (1).
Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju /

autorstwa: Renata Marks-Bielska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) | Wydawnictwo | [pbl.].

Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Olsztyn : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ; cop. 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7091 (3).
Przemiany w strukturze agralnej gospodarstw chłopskich

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6384 (1).
Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 : studium statystyczno-przestrzenne

Publication details: Toruń ; Wyd.Nauk. UMK ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7174 (1).
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich

Publication details: Olsztyn ; Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7201 (1).
Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej

Publication details: Warszawa ; PWN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7244 (1).
Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6315 (1).

Działa dzięki Koha