IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 9.

Sortuj
Wyniki
O racjonalną gospodarkę ziemią : / studium na przykładzie woj[ewództwa] białostockiego /

autorstwa: pod red. nauk. Karola Michny ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Michna, Karol | [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1978 dr. ukończ. 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 3780, ...
Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 529.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6463.
Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju /

autorstwa: Renata Marks-Bielska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) | Wydawnictwo | [pbl.].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ; cop. 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (3)Sygnatura: 7091, ...
Przemiany w strukturze agralnej gospodarstw chłopskich

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6384.
Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 : studium statystyczno-przestrzenne

Szczegóły wydania: Toruń ; Wyd.Nauk. UMK ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7174.
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich

Szczegóły wydania: Olsztyn ; Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7201.
Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej

Szczegóły wydania: Warszawa ; PWN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7244.
Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6315.
Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce / Renata Marks-Bielska.

autorstwa: Marks-Bielska, Renata [Autor] | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7851.
Strony

Działa dzięki Koha