IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 90.

Sortuj
Wyniki
Rozwój obszarów wiejskich : doświadczenia krajów europejskich / pod red. nauk. Katarzyny Zawalińskiej.

autorstwa: Zawalińska, Katarzyna [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005Inny tytuł: Rural development : experiences of European countries.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6236. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast / Marek Kłodziński.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Stimulation of socio-economic activity of rural communes and small towns.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6301, ...
Polska na tle ogólnoświatowych tendencji rozwoju dwuzawodowości / Marek Kłodziński.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 4347.
Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Dzun, Włodzimierz [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Szczecin : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 2005Inny tytuł: Agriculture and the development of rural areas.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6233, ...
Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000 : wzór czy przestroga dla Polski? / Maria Halamska.

autorstwa: Halamska, Maria.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005Inny tytuł: Rural development in Portugal in 1986-2000 : a model or a warning for Poland?.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6263, ...
Samoorganizacja w społecznościach wiejskich : przejawy - struktury - zróżnicowania / pod red. nauk. Marii Wieruszewskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Wieruszewska, Maria, (1943- ) [Red.].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa IRWiR PAN, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5965, ...
Polska wieś 2025 : wizja rozwoju / pod red. Jerzego Wilkina ; Fundusz Współpracy, KER PAN.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Fundusz Współpracy, 2005Inny tytuł: Polska wieś dwa tysiące dwadzieścia pięć.Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza / kom. red. Zbigniew Adamowski [et al. ; aut. Adamowicz Mieczysław et al.].

autorstwa: Adamowski, Zbigniew, (1928- ) [Red.] | Adamowicz, Mieczysław, (1939- ) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 4232, ...
Gospodarka żywnościowa : problemy ekonomiki i sterowania / Augustyn Woś, Józef Stanisław Zegar.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4192. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 23Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6329.
Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji / Jakub Staniszewski, Andrzej Czyżewski.

autorstwa: Staniszewski, Jakub (ekonomia) [Autor] | Czyżewski, Andrzej, (1947- ) [Autor] | Wydawnictwo Naukowe PWN [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7668.
Migracje sezonowe z Polski do Niemiec : mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci / Ewa Kępińska.

autorstwa: Kępińska, Ewa | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [pbl].

Serie: Studia MigracyjneJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej.

autorstwa: Kamińska, Wioletta [Red.] | Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [pbl].

Serie: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 163Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015Inny tytuł: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7321.
Europa właścicieli / red. nauk. Zbigniew Galor.

autorstwa: Galor, Zbigniew, (1952-2017) [Red.].

Język: polski Summary language: angielski Język oryginału: angielski, esperanto Szczegóły wydania: Poznań : Katedra Nauk Społecznych. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2005Inny tytuł: Europe of owners.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7332.
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw i łańcuchach żywnościowych / Jacek Kulawik.

autorstwa: Kulawik, Jacek | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7446.
Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech : determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne / Michał Borychowski, Bazyli Czyżewski.

autorstwa: Borychowski, Michał (ekonomia) | Czyżewski, Bazyli, (1977- ) | Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7460.
Czynniki i mierniki konkurencyjności zewnętrznej sektora ogrodniczego i jego produktów / Bożena Nosecka.

autorstwa: Nosecka, Bożena [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [Wydawca].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 172Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGZ-PiB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7468.
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej : praca zbiorowa. (3) / pod redakcją Wojciecha Józwiaka ; autorzy: Łukasz Abramczuk, Marcin Adamski, Irena Augustyńska, Magdalena Czułowska, Wojciech Józwiak, Aldona Skarżyńska, Marek Zieliński, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara, Marcin Żekało ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Abramczuk, Łukasz [Autor] | Czułowska, Magdalena [Autor] | Józwiak, Wojciech, (1938- ) [Autor, Redaktor] | Skarżyńska, Aldona [Autor] | Zieliński, Marek (rolnictwo) [Autor] | Ziętara, Wojciech [Autor] | Żekało, Marcin [Autor] | Adamski, Marcin (ekonomika) [Autor] | Augustyńska, Irena [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Wydawca].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 51 | Rolnictwo Polskie i UE 2020+Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7467.
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects / redakcja naukowa Aleksandra Chlebicka.

autorstwa: Chlebicka, Aleksandra [Redaktor] | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017Inny tytuł: European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7470.
Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa : analiza ostatniego półwiecza / Arkadiusz Sadowski.

autorstwa: Sadowski, Arkadiusz [Autor] | Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Wydawnictwo [Wydawca].

Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7484.
Strony

Działa dzięki Koha