IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 18.

|
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku / red. nauk. Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych "Euroreg".

autorstwa: Halamska, Maria [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2011Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / pod red. nauk. Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej.

autorstwa: Błąd, Marta [Red.] | Klepacka-Kołodziejska, Dorota [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk : Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 2007Inny tytuł: Socio-economic aspects of rural development in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6393 (2).
Proces demarginalizacji polskiej wsi : programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Barbary Fedyszak-Radziejowskiej.

autorstwa: Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (1949- ) [Red.].

Serie: Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw PublicznychSzczegóły wydania: Warszawa : ISP, 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6296 (2).
Wiejska Polska na początku XXI wieku : rozważania o gospodarce i społeczeństwie / Maria Halamska ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski.

autorstwa: Halamska, Maria | Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju : publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: Izasława Frenkla, Tadeusza Hunka, Franciszka Tomczaka / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa - Katedra Agrobiznesu.

autorstwa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Agrobiznesu.

Szczegóły wydania: Warszawa : IERiGŻ, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5984 (2).
Rozwój obszarów wiejskich : wybrane zagadnienia / Jerzy Bański.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ) | Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017Dostęp online: Okładka Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Doradztwo w działalności przedsiębiorczej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.

autorstwa: Krzyżanowska, Krystyna (ekonomika rolnictwa) [Redaktor] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Nauk Ekonomicznych [Instytucja sprawcza].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7523 (1).
Transformacìâ silʹsʹkogo gospodarstva ta sela : naukove vidaniâ : ûvìlejnij zbìrnik naukovyh statej / za zagalʹnoû redakcìêû: Gubenì Ûrìâ Edvardoviča ; Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij agrarnij unìversitet.

autorstwa: Gubenì, Ûrìj Edvardovič, (1960- ) [Redaktor] | Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij agrarnij unìversitet [Wydawca].

Wydanie: Wydanie I.Język: ukraiński, angielski, polski Szczegóły wydania: Lʹvìv : Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij agrarnij unìversitet NAU : Ukraïnsʹkì tehnologìï, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7529 (1).
Intercathedra : bulletin of plant / Economic Department of the European Wood Technology University Studies.

autorstwa: Lis, Wojciech, (1950- ) [Redaktor] | Kalinowski, Sławomir (ekonomia) [Redaktor] | Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Język: polski, angielski, niemiecki, słowacki Szczegóły wydania: Poznań : Department of Economic and Wood Industry Management. Poznań University of Life Sciences, 1997-Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 0195 (9).
Sto lat rozwoju polskiej wsi : przegląd bibliograficzny / Monika Stanny, Beata Górczyńska, Małgorzata Gelo-Kluczyńska.

autorstwa: Stanny, Monika [Autor] | Górczyńska, Beata [Autor] | Gelo-Kluczyńska, Małgorzata [Autor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Serie: Ciągłość i Zmiana 1918-2018Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7701 (2).
Èkonomičeskie osnovy prigorodnogo selʹskogo hozâjstva / V. A. Mineev.

autorstwa: Mineev, Viktor Andreevič [Autor] | Izdatelʹstvo Èkonomičeskoj Literatury [Wydawca].

Szczegóły wydania: Moskva : Izdatelʹstvo èkonomičeskoj literatury, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 310 (1).
Śląsk Opolski : proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego / Krystian Heffner ; Instytut Śląski w Opolu.

autorstwa: Heffner, Krystian, (1951- ) | Wydawnictwo Instytut Śląski [pbl].

Język: polski Summary language: angielski, niemiecki Szczegóły wydania: Opole : Wydawnictwo Instytut Śląskiego w Opolu, 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7815 (1).
Wieś polska 1918-2018 : w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości / Maria Halamska.

autorstwa: Halamska, Maria [Autor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Wydawca].

Serie: Ciągłość i Zmiana 1918-2018Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7822 (1). Wypożyczone (1).
Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce / Jan Jadczyszyn.

autorstwa: Jadczyszyn, Jan.

Serie: Instrukcja Upowszechnieniowa - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Puławy) ; 163Szczegóły wydania: Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7834 (1).
Continuity and change : rural Poland 1918-2018 : searching for sources of the present / Maria Halamska ; translated by Joanna Dutkiewicz.

autorstwa: Halamska, Maria [Autor] | Dutkiewicz, Joanna (tłumacz) [Tłumacz] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Wydanie: First edition.Język: angielski Język oryginału: polski Szczegóły wydania: Warsaw : IRWIR PAN : Scholar, copyright 2020Inny tytuł: Ciągłość i zmiana : wieś polska 1918-2018.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7845 (2).
Drogi modernizacji wsi : przenikanie innowacji do rolnictwa i wsi województwa lubelskiego / Jan Turowski i Aleksy Bornus.

autorstwa: Turowski, Jan, (1917-2006) | Bornus, Aleksy | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Język: polski Summary language: rosyjski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1606 (1).
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw chłopskich w latach 1966-1968 / M. Brzóska, T. Wyszomirski.

autorstwa: Brzóska, Marian, ( -2011) | Wyszomirski, Tadeusz, ( -2005).

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 221Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ogólnej Ekonomiki - Pracownia Analiz, 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2403 (1).

Działa dzięki Koha