IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 52.

Sortuj
Wyniki
Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata /

autorstwa: pod red. nauk. Jana Góreckiego ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.] | Górecki, Jan | , (1934- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Serie: Skrypty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w WarszawieJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4391.
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3212.
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku : / na podstawie analizy produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6089.
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3239.
Gospodarka żywnościowa : problemy ekonomiki i sterowania / Augustyn Woś, Józef Stanisław Zegar.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4192. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Programowanie rozwoju i zarządzania gospodarką żywnościową /

autorstwa: Wiesław Gawron, Tomasz Lonc, Augustyn Woś | Lonc, Tomasz | Woś, Augustyn | , (1932-2010).

Serie: Biblioteka Nowego RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4383.
Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / implikacje dla polskiego handlu zagranicznego /

autorstwa: pod red. Marii Ciepielewskiej | Ciepielewska, Maria | , (1928-2001) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4814.
Spółdzielczość w gospodarce żywnościowej Rumunii /

autorstwa: Maria Ciepielewska.

Serie: Studia, Materiały i Przyczynki - Spółdzielczy Instytut Badawczy | ; 26.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3368.
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki żywnościowej : / (wyniki badań empirycznych w regionach).

autorstwa: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Grażyna Dybowska, Krzysztof Hofman | Dybowska, Grażyna | Hofman, Krzysztof | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IRWiR PAN, ; 1980Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 4006, ...
Transportowa obsługa rolnictwa w ramach kompleksu gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Jan Fereniec.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw.o Naukowe, ; 1976 dr. ukończ. 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3449.
Pogłębianie i doskonalenie współpracy oraz socjalistycznej integracji gospodarczej krajów RWPG w dziedzinie gospodarki żywnościowej : / V Centralne Seminarium Lektorskie Centralnego Zespołu Lektorskiego Zarządu Głównego TPPR /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Serie: Materiały dla Lektorów | ; nr 3.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; TPPR, ZG, ; 1976 [dr. ukończ.] 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3687.
Perspektywy wyżywienia świata do 1985 roku /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Serie: Problemy, Polemiki, DyskusjeSzczegóły wydania: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1940.
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5472, ...
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration /

autorstwa: [ed. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michał Dudek] ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Dudek, Michał | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration | ; no 60.1.Szczegóły wydania: Warsaw : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7032.
Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kowalski, Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 101.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6638.
Problemy wyżywienia w Polsce : / rolnictwo, wytwarzanie żywności, gospodarka narodowa : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Józefa Zegara ; [aut.] Włodzimierz Kamiński [et al.] | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Kamiński, Włodzimierz | , (1924- ) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3849.
Sterowanie kompleksem gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnej.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; 8.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IER, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3839.
Bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku /

autorstwa: Waldemar Michna ; [transl. from Pol.].

Serie: Polityka Ekonomiczna i Społeczna | ; z. 22.Szczegóły wydania: Warszawa : ; FFE, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5070.
Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku : / synteza /

autorstwa: oprac. Waldemar Michna ; programy kierunkowe i branżowe do syntezy oprac. St. Drupka [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [et al.] | Drupka, Stanisław | [Oprac.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej], ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5791.
Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się /

autorstwa: aut. Bożena Gulbicka ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 124.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6697.
Strony

Działa dzięki Koha