IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 53 results.

|
Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata /

autorstwa: pod red. nauk. Jana Góreckiego ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.] | Górecki, Jan | , (1934- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4391 (1).
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3212 (1).
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku : / na podstawie analizy produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6089 (1).
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3239 (1).
Programowanie rozwoju i zarządzania gospodarką żywnościową /

autorstwa: Wiesław Gawron, Tomasz Lonc, Augustyn Woś | Lonc, Tomasz | Woś, Augustyn | , (1932-2010).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4383 (1).
Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / implikacje dla polskiego handlu zagranicznego /

autorstwa: pod red. Marii Ciepielewskiej | Ciepielewska, Maria | , (1928-2001) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4814 (1).
Spółdzielczość w gospodarce żywnościowej Rumunii /

autorstwa: Maria Ciepielewska.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3368 (1).
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki żywnościowej : / (wyniki badań empirycznych w regionach).

autorstwa: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Grażyna Dybowska, Krzysztof Hofman | Dybowska, Grażyna | Hofman, Krzysztof | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IRWiR PAN, ; 1980Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4006 (2).
Transportowa obsługa rolnictwa w ramach kompleksu gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Jan Fereniec.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw.o Naukowe, ; 1976 dr. ukończ. 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3449 (1).
Perspektywy wyżywienia świata do 1985 roku /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1940 (1).
Spożycie i gospodarka żywnościowa : / ocena i perspektywy /

autorstwa: red. nauk. Czesław Kos ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Kos, Czesław | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3096 (2).
Wpływ dochodów na spożycie artykułów żywnościowych /

autorstwa: Czesław Kos | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3133 (1).
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5472 (2).
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration /

autorstwa: [ed. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michał Dudek] ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Dudek, Michał | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warsaw : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7032 (1).
Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kowalski, Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6638 (1).
Problemy wyżywienia w Polsce : / rolnictwo, wytwarzanie żywności, gospodarka narodowa : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Józefa Zegara ; [aut.] Włodzimierz Kamiński [et al.] | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Kamiński, Włodzimierz | , (1924- ) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3849 (1).
Sterowanie kompleksem gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IER, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3839 (1).
Bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku /

autorstwa: Waldemar Michna ; [transl. from Pol.].

Wydawca: Warszawa : ; FFE, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5070 (1).
Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku : / synteza /

autorstwa: oprac. Waldemar Michna ; programy kierunkowe i branżowe do syntezy oprac. St. Drupka [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [et al.] | Drupka, Stanisław | [Oprac.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).

Wydawca: Warszawa : ; [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej], ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5791 (1).

Działa dzięki Koha