IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 134 results.

|
Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie. Wybrane artykuły i doniesienia z 14.Europejskiego seminarium Doradztwa Rolniczego... .

autorstwa: pod red. nauk. Józefa Kani i Mirosława Drygasa.

Wydawca: Kraków ; Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5798 (1).
Sozialökonomische Umgestaltungen der ländlichen Räume des polisch-deutschen Grenzgebiets

Language: German Wydawca: Warszawa ; Wydawnictwo SGGW ; 1997Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5547 (1).
Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu / pod red. nauk. Mieczysława Adamowicza i Dionizego Niezgody.

autorstwa: Adamowicz, Mieczysław, (1939- ) [Red.] | Niezgoda, Dionizy [Red.].

Language: Polish, English Summary language: English, Polish Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6267 (1).
Ekonomia polityczna socjalizmu : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Jana Czarkowskiego ; [aut. Jan Czarkowski, Józef Okuniewski, Stanisław Rokita] | Okuniewski, Józef | , (1920- ) | Rokita, Stanisław | , (1920-1967).

Wydawca: Kraków : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3143 (1).
Gospodarka żywnościowa : problemy ekonomiki i sterowania / Augustyn Woś, Józef Stanisław Zegar.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4192 (1). Wypożyczone (1).
Ekonomia na rozdrożu /

autorstwa: Janusz Stacewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ekonomiczny.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Wrocław ; Warszawa [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4709 (2).
Dynamika i struktura zaopatrzenia wsi w artykuły żywnościowe w minionym dwudziestoleciu / Ewa Rosiak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Rosiak, Ewa | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3632 (1).
Ekonomiczne zasady rozmieszczenia nakładów w socjalizmie /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1971Uwaga dotycząca dysertacji: Rozprawa habilitacyjna. Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1771 (1).
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa / w Polsce

Language: pol. Wydawca: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4832 (2).
Drogi dalszego doskonalenia zarządzania kompleksem / gospodarki żywnościowej (Materiały z polsko-czechosłowackiej konferencji naukowej).

autorstwa: Akademia Nauk Społecznych PZPR.

Wydawca: Warszawa ; Akademia Nauk Społecznych PZPR Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4515 (1).
Wydatki na żywność i spożycie artykułów żywnościowych / w latach 1958 - 1965

Wydawca: Warszawa ; Instytut Żywności i Żywienia ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2491 (1).
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6329 (1).
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza / [red. nacz. Ryszard Manteuffel, Ignacy Podgórski, Tadeusz Rychlik ; aut. Zbigniew Adamowski et al.].

autorstwa: Manteuffel, Ryszard, (1903-1991) [Red.] | Adamowski, Zbigniew, (1928- ) | Podgórski, Ignacy (polityka rolna) [Red.] | Rychlik, Tadeusz, (1922-1993) [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 397 (1). Egzemplarze dostępne na miejscu: Nie do wypożyczeniaSygnatura: 2267 (1).
Potrzeby, podział, konsumpcja / Maksymilian Pohorille.

autorstwa: Pohorille, Maksymilian, (1915-2003) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo /

autorstwa: pod red. Bartłomieja Kamińskiego i Jana Kuliga ; materiały z dyskusji zebrał i oprac. Charles Feinstein; tł. [z ang.] Zofia Wiankowska; [przedm. Józef Pajestka] | Kamiński, Bartłomiej | , (1944- ) | [Red.] | Kulig, Jan | Feinstein, Charles | , (1932- ) | [Oprac.] | Wiankowska-Ładyka, Zofia | [Tł.] | Pajestka, Józef | , (1924-1994) | [Przedm.] | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Language: Polish Original language: engpol Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4156 (1).
Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę społeczną : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Mirowskiego.

autorstwa: Mirowski, Włodzimierz, (1927-2009) [Red.].

Wydawca: Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa A. Grzegorczyk, 1996Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5740/3 (2).
Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej / aut. Łukasz Ambroziak ; konsultacja Ewa Kaliszuk ; red. nauk.: Iwona Szczepaniak, Roman Urban ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Ambroziak, Łukasz | Kaliszuk, Ewa [Oprac.] | Szczepaniak, Iwona (ekonomika) [Red.] | Urban, Roman, (1937-2016) [Red.].

Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6698 (1).
Problemy rolnictwa światowego Tom 5

Wydawca: Warszawa ; SGGW-AR ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4624 (1).
Problemy rolnictwa światowego Tom 6

Wydawca: Warszawa ; SGGW-AR ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4625 (1).

Działa dzięki Koha