IRWIR PAN

Your search returned 16 results.

|
Czynniki kształtujące poziom dochodów w gospodarstwach indywidualnych /

autorstwa: Leszek Klank.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4268 (1).
Instrumenty i skuteczność polityki dochodowej w rolnictwie USA /

autorstwa: Leszek Klank ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Wrocław [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4435 (1).
Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; SGGW. WE-R, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5714 (1).
Tworzenie i podział dochodów rolniczych : / dochody transferowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6009 (1).
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych /

autorstwa: red. nauk. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko ; aut. Bolesław Borkowski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamulczuk, Mariusz | [Red.] | Stańko, Stanisław | , (1949- ) | Borkowski, Bolesław | , (1952- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6665 (1).
Czynniki określające dochody ludności wiejskiej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6010 (1).
Dochody chłopskie : / stan, perspektywy, polityka /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5727 (1).
Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji : / (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną) /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6147 (1).
Metody pomiaru dochodów chłopskich /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5801 (1).
Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5994 (1).
Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie] | Vizja Press&IT | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Vizja Press&IT, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7075 (1).
Dochody ludności rolniczej w Polsce

Wydawca: Warszawa ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4678 (2).
Dochody ludności rolniczej w Polsce w okresie 1955-1960

Wydawca: Warszawa ; PWN ; 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1965 (1).
Zarobkowanie ludności wiejskiej

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5671 (1).
Relacje pomiędzy ryzykiem cenowym a dochodowym w warunkach polskiego rolnictwa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6857 (1).
Prognozowanie dochodów rolniczych ; (ujecie modelowe)

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6157 (1).

Działa dzięki Koha