IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 12.

|
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju.

autorstwa: red. nauk. Waldemar Michna ; aut. Barbara Chmielewska, Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Michna, Waldemar | , (1929-2013) | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 94.Publication details: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6647 (1).
Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5674 (1).
Źródła nierówności społecznych

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6153 (1).
Wybrane problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Publication details: Warszawa ; IERiGŻ Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6088 (1).
Strategiczne cele rozwoju Województwa mazowieckiego

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6507 (1).
Samozaopatrzenie w rolnictwie

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5996 (1).
Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników.

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6146 (1).
Nowe relacje między sferami produkcji i konsumpcji żywności

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6134 (1).
Sezonowość spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników 1988-1995

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5631 (1).
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7180 (1).
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju. Cz.2

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6646 (1).

Działa dzięki Koha