IRWIR PAN

Your search returned 12 results.

|
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju.

autorstwa: red. nauk. Waldemar Michna ; aut. Barbara Chmielewska, Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Michna, Waldemar | , (1929-2013) | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6647 (1).
Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5674 (1).
Źródła nierówności społecznych

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6153 (1).
Wybrane problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6088 (1).
Strategiczne cele rozwoju Województwa mazowieckiego

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6507 (1).
Samozaopatrzenie w rolnictwie

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5996 (1).
Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6146 (1).
Nowe relacje między sferami produkcji i konsumpcji żywności

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6134 (1).
Sezonowość spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników 1988-1995

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5631 (1).
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7180 (1).

Działa dzięki Koha