IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 17.

|
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1)

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7313 (1).
Ekonomia versus środowisko : konkurencyjność czy komplementarność

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ - PIB ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7331 (1).
Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7310 (1).
Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7309 (1).
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7308 (1).
Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7307 (1).
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1)

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7306 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (32) Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja problemu.

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7316 (1).
Globalne megatrendy a wzrost gospodarczy i rozwój oparty na wiedzy - sektor żywnościowy

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7317 (1).
Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (1)

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7318 (1).
Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7319 (1).
Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru i biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7320 (1).
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej: praca zbiorowa.

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ - PIB ; 2015Status: Brak dostępnych egzemplarzy :
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym:praca zbiorowa (31)

Serie: Program Wieloletni 2015-2019Publication details: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7311 (1).
From the research on socially-sustainable agriculture. (43), Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture / author Józef Stanisław Zegar ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Wydawca].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 61.1 | The Polish and the EU Agricultures 2020+Publication details: Warsaw : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Inny tytuł: Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7500 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (37), Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce / redakcja naukowa: Mariola Kwasek ; autorzy: Marek Borowski, Maria Kowalewska, Mariola Kwasek, Agnieszka Obiedzińska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Borowski, Marek (rolnictwo) | Kwasek, Mariola | Kowalewska, Maria Teresa | Obiedzińska, Agnieszka (technologia żywności i żywienia) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 44 | Rolnictwo Polskie i UE 2020+Publication details: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7804 (1).

Działa dzięki Koha