IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 95.

Sortuj
Wyniki
Doradztwo rolnicze jako ogniwo systemu wiedzy rolniczej w procesach modernizacji wsi i rolnictwa oraz integracji z Unią Europejską : konferencja międzynarodowa, Poświętne 12-14 czerwca 1996 r. / pod redakcją naukową: Mirosława Drygasa, Katarzyny Duczkowskiej-Małysz, Czesława Siekierskiego, Andrzeja P. Wiatraka ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

autorstwa: Drygas, Mirosław [Redaktor] | Duczkowska-Małysz, Katarzyna, (1947- ) [Redaktor] | Siekierski, Czesław [Redaktor] | Wiatrak, Andrzej Piotr, (1950- ) [Redaktor] | Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) [Instytucja sprawcza] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [Instytucja sprawcza] | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [Instytucja sprawcza] | Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie (Poznań) [Drukarz].

Wydanie: Wydanie I.Szczegóły wydania: [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 1996Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5582.
Agricultural extension as a link of the agricultural knowledge system in the process of modernizing rural areas and agriculture and in the integration with the European Union : / [international conference], Poświętne, June 12-14, 1996 /

autorstwa: [ed. by Mirosław Drygas et al.] ; The Ministry of Agriculture and Food Economy, The University of Agriculture in Warsaw, Foundation of Assistance Programmes for Agriculture | Drygas, Mirosław | [Red.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza (Warszawa) | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Język: angielski Język oryginału: polski Szczegóły wydania: [Poznań : ; Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, ; 1997]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5581.
Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzgędnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Arkadiusz Sadowski.

autorstwa: Sadowski, Arkadiusz | Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Rozprawy Naukowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; 447Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7197.
Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna.

autorstwa: Maj, Julian, (1948- ) [Redaktor] | Kwiatkiewicz, Piotr, (1968- ) [Redaktor] | Fundacja na rzecz Czystej Energii [Wydawca] | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa). Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności [Instytucja sprawcza].

Wydanie: Wydanie pierwsze.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7619.
Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : konferencja naukowa, Warszawa, 27 listopada 1996 r. / [pod red. nauk. Andrzeja Piotra Wiatraka] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Doradztwa Rolniczego.

autorstwa: Wiatrak, Andrzej Piotr, (1950- ) [Red.].

Szczegóły wydania: [S.l. : s.n., 1996?]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6271.
Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa / Halina Szulce.

autorstwa: Szulce, Halina | Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo Uczelniane [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie ; z. 52Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1973Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2911.
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania / red. nauk. Aleksander Grzelak, Agnieszka Sapa.

autorstwa: Grzelak, Aleksander [Red.] | Sapa, Agnieszka [Red.] | Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 150Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6784.
Kultura : studia z historii myśli : Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek / Włodzimierz Kaczocha.

autorstwa: Kaczocha, Włodzimierz, (1939- ) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 4711.
Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu /

autorstwa: [red. nauk. Walenty Poczta] ; Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej | Poczta, Walenty | , (1955- ) | [Red.] | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań) | Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej | Agencja Reklamowa "Prodruk", Bogusław Frasunkiewicz | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Poznań : ; "Prodruk", ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6054.
Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / (studium komparatywne) /

autorstwa: Walenty Poczta | Akademia Rolnicza (Poznań) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu | . Rozprawy Naukowe, | | ; z. 247.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : ; Wydaw. AR, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5358.
Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską /

autorstwa: [aut. Walenty Poczta, Feliks Wysocki ; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych] | Wysocki, Feliks | , (1949- ) | Polska | Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Serie: Studia Regionalne | ; z. 24.Język: polski Szczegóły wydania: Poznań : ; RCSS.Biuro Rozwoju Regionalnego, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6099.
Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: pod red. Walentego Poczty i Feliksa Wysockiego ; [aut. monografii Hanna Pondel et al.] | Poczta, Walenty | , (1955- ) | [Red.] | Wysocki, Feliks | , (1949- ) | Pondel, Hanna | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań) | Wydawnictwo | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Poznań : ; Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6046.
Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Poznań ; Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7196.
Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce : na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku / Krzysztof Kucharski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

autorstwa: Kucharski, Krzysztof (ekonomika rolnictwa) | Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Aktywność kulturalna wsi polskiej :wczoraj, dzisiaj, jutro

Szczegóły wydania: Poznań ; Wyd.nauk. WSNHiD ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6849.
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce / Bronisław K. Bednarek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Centrum Badań nad Rodziną.

autorstwa: Bednarek, Bronisław Kazimierz.

Serie: Badania nad Rodziną ; nr 2Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Akademia Ekonomiczna. Centrum Badań nad Rodziną, 2000Inny tytuł: Differentiation of households' equipment with durables during socio-economic transformation in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6886.
Turystyka wiejska a edukacja : różne poziomy, różne wymiary / pod red. Jana Sikory.

autorstwa: Sikora, Jan (zarządzanie) [Red.] | Centrum Doradztwa Rolniczego. Oddział (Kraków) | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Poznań) | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań). Wydawnictwo [pbl] | Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne (12 ; 2007 ; Boszkowo).

Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6477.
Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy

Szczegóły wydania: Poznań ; Bogucki WN ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6512.
Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim / Stanisław Paszkowski.

autorstwa: Paszkowski, Stanisław (rolnictwo) | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe ; z. 345Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6561.
Strony

Działa dzięki Koha