IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 32.

Sortuj
Wyniki
Agricultural extension as a link of the agricultural knowledge system in the process of modernizing rural areas and agriculture and in the integration with the European Union : / [international conference], Poświętne, June 12-14, 1996 /

autorstwa: [ed. by Mirosław Drygas et al.] ; The Ministry of Agriculture and Food Economy, The University of Agriculture in Warsaw, Foundation of Assistance Programmes for Agriculture | Drygas, Mirosław | [Red.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza (Warszawa) | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Język: angielski Język oryginału: polski Szczegóły wydania: [Poznań : ; Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, ; 1997]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5581.
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Marek Kłodziński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Kłodziński, Marek | , (1938- ).

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 52.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6419.
Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej : / podstawy i skuteczność mechanizmu adaptacji : praca zbiorowa /

autorstwa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych ; pod red. Jerzego Wilkina | Wilkin, Jerzy | , (1947- ) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; UW, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4611.
Kółka rolnicze a modernizacja wsi i rolnictwa : / materiały z konferencji naukowej w Krakowie 16 i 17 września 1987 r. w ramach obchodów jubileuszowych 30-lecia działalności kółek rolniczych w Polsce Ludowej i 125-lecia na ziemiach polskich /

autorstwa: red. naukowa Dyzma Gałaj | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Red.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4553.
Józef Chałasiński, socjolog i humanista : / materiały z konferencji naukowoej, [Toruń, 5-6 grudnia 1980 r.] /

autorstwa: pod red. Andrzeja Kalety ; Zarząd Uczelniany Związku Młodzieży Wiejskiej i Koło Socjologów im. profesora Józefa Chałasińskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Toruń : ; [UMK], ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5814.
Rolnictwo i wieś europejska : / od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku /

autorstwa: red. nauk. Zbigniew T. Wierzbicki i Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ) | [Red.] | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Język: polski Język oryginału: engfreger Szczegóły wydania: Toruń ; ; Warszawa : ; Wydaw. UMK, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5667, ...
Osiągnięcia i problemy rozwojowe polskiego rolnictwa : / materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji trzydziestolecia PRL dnia 27 czerwca 1974 r. w Warszawie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnej i Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN /

autorstwa: pod red. nauk. Augustyna Wosia | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3253.
Problemy organizacji rynku rolnego : / materiały VI konferencji naukowej Sekcji Ekonomiki Obrotu Rolniczego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN, odbytej w Poznaniu w dniach 12 i 13 listopada 1965 r. /

autorstwa: red. nauk. Augustyn Woś ; [wstęp J.Dietl] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Dietl, Jerzy | , (1927- ) | [Przedm.].

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1669.
The identity of Central Europe = / L'identité de l'Europe Centrale /

autorstwa: ed. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; Friedrich Ebert Stiftung | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ) | [Red.] | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | Friedrich Ebert Stiftung | Przedstawicielstwo w Polsce.

Serie: Studia Regionalne i Lokalne | ; 13. | Regional and Local Studies = | Etudes Regionales et LocalesJęzyk: engfre Szczegóły wydania: Warsaw : ; Michał Swianiewicz, ; 1997Inny tytuł: Identite de L'Europe Centrale..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6017.
Pół wieku pamiętnikarstwa /

autorstwa: wybór i oprac. Stanisław Adamczyk, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak ; sł. wstępne F. Jakubczak | Adamczyk, Stanisław | , (1936-1996) | [Wybór.] | Dyksiński, Stanisław | , (1909-1973) | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3103.
Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich : / konferencja ogólnokrajowa 30-31 marca 1995 r. /

autorstwa: [Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ; Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, ; 1995Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5452, ...
Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa /

autorstwa: red. nauk. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Agnieszka Szymecka | Duczkowska-Małysz, Katarzyna | [Red.] | Szymecka, Agnieszka | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) | Oficyna Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Język: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6663.
Zagrożenia, możliwości i potrzeby wspomagania rozwoju : / (materiały konferencyjne, [Błażejewko, 1-3 grudnia 1983 r.] /

autorstwa: pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Kwieciński, Zbigniew | , (1941- ) | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Toruń : ; UMK, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 4309, ...
Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kowalski, Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 101.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6638.
Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej : / (doświadczenia i przyszłość) : materiały Międzynarodowego Sympozjum "Doświadczenia i przyszłość spółdzielczości rolniczej w gospodarce rynkowej", Miedzeszyn k. Warszawy, 17-19 lutego 1993 r. /

autorstwa: pod red. nauk. Eugeniusza Pudełkiewicza, Zbigniewa T[adeusza] Wierzbickiego ; [Spółdzielczy Instytut Badawczy] | Pudełkiewicz, Eugeniusz | [Red.] | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; SIB, ; 1993; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5821.
Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Józefa St. Zegara ; aut. Andrzej Czyżewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Czyżewski, Andrzej | , (1947- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 11.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2005Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6320.
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Zbigniew Floriańczyk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Floriańczyk, Zbigniew | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 30.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6334.
Pojęcia ekonomiczno-rolnicze : / materiały sesji naukowych Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN, odbytych w dniach 6-8 grudnia 1962 r. i 18-20 czerwca 1964 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli placówek naukowo-badawczych krajów socjalistycznych /

autorstwa: [kom. red. R. Manteuffel, T. Rychlik, W. Nowicki] ; Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk | Manteuffel-Szoege, Ryszard | , (1903-1991) | [Red.] | Rychlik, Tadeusz | , (1922-1993) | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze).

Serie: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych | | ; z. 68.Język: polski Język oryginału: Nieokreślony Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1247.
Węzłowe problemy przeobrażeń ustrojowych rolnictwa : / materiały z dyskusji zebrania plenarnego Wydziału V PAN w dniu 29 marca 1967 r. /

autorstwa: [kom. red. R. Manteuffel, St. Królikowski, Wł. Nowicki ; WydziaŁ V Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk | Manteuffel-Szoege, Ryszard | , (1903-1991) | [Red.] | Królikowski, Stefan | , (1895-1984) | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1529.
Rachunek ekonomiczny w rolnictwie jako podstawa decyzji kierowniczych : / materiały z konferencji Komitetu Ekonomiki Rolnictwa zorganizowanej w Warszawie w dn. 3 i 4 czerwca 1965 r. /

autorstwa: [kom. red. R. Manteuffel, Wł. Nowicki] ; Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Manteuffel-Szoege, Ryszard | , (1903-1991) | [Red.] | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze).

Serie: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych | | ; z. 85.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1500.
Strony

Działa dzięki Koha