IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 81.

Sortuj
Wyniki
Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych / Mirosław Drygas.

autorstwa: Drygas, Mirosław.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2012Inny tytuł: Institutions in the process of providing support for transformations in Polish agriculture and rural areas with EU funding.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6999. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej - perspektywa aksjologiczna : badania w działaniu : z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi / Krystyna Chałas.

autorstwa: Chałas, Krystyna, (1952- ) | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 7071, ...
Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich : wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską / Andrzej Rosner.

autorstwa: Rosner, Andrzej, (1945- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2012Inny tytuł: Variations in spatial distribution of population in rural areas : rural areas experiencing depopulation and concentration of rural population.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6956, ...
Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzgędnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Arkadiusz Sadowski.

autorstwa: Sadowski, Arkadiusz | Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Rozprawy Naukowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; 447Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7197.
Polska wieś 2012 : raport o stanie wsi / pod red. naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Nurzyńska, Iwona [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6973, ...
Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim /

autorstwa: pod red. Juliana Kalinowskiego ; [aut. Andrzej Dyszewski et al.] | Kalinowski, Julian | [Red.] | Dyszewski, Andrzej.

Serie: Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | | ; 139.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Wrocław : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7012.
Multifunctional development of rural areas : / international experience /

autorstwa: scient. ed. Piotr Bórawski | Bórawski, Piotr | [Red.].

Szczegóły wydania: Ostrołęka : ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7022.
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2011 roku /

autorstwa: [raport przygot. Andrzej Kalicki et al. ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA] | Kalicki, Andrzej.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7023.
Między ekonomią a historią : / studia ofiarowane profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin /

autorstwa: pod red. nauk. Ryty Dziemianowicz [et al.] | Dziemianowicz, Ryta Iwona | [Red.] | Uniwersytet (Białystok) | Wydawnictwo | [pbl.].

Szczegóły wydania: Białystok : ; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7039.
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration /

autorstwa: [ed. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michał Dudek] ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute | Kowalski, Andrzej | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Wigier, Marek | Dudek, Michał | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration | ; no 60.1.Szczegóły wydania: Warsaw : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7032.
Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas /

autorstwa: [eds. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michał Dudek] ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute | Kowalski, Andrzej | [Red.] | Wigier, Marek | Dudek, Michał | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration | ; no 61.1.Język: angielski Język oryginału: Nieokreślony Szczegóły wydania: Warsaw : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7033.
Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju /

autorstwa: red. merytoryczna Aldona Frączkiewicz-Wronka, Mirosław Grewiński ; [aut. Aldona Frąckiewicz-Wronka et al.] | Frączkiewicz-Wronka, Aldona | [Red.] | Grewiński, Mirosław | , (1973- ) | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk | [pbl.] | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej | Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Warszawa) | Wydawnictwo.

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk : ; [Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7040.
Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim / Andrzej Raczyk, Sylwia Dołzbłasz, Małgorzata Leśniak-Johann.

autorstwa: Raczyk, Andrzej | Dołzbłasz, Sylwia | Leśniak-Johann, Małgorzata Iwona.

Szczegóły wydania: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2012Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
From the research on socially-sustainable agriculture. (14) / ed. by Józef St. Zegar ; aut. Zbigniew Floriańczyk [et al. ; transl. by AGIT Centrum Tłumaczeń] ; Institute of Agricultural and Food Economics. National Research Institute.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) [Red.] | Floriańczyk, Zbigniew | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl] | AGIT Agnieszka Rydz.

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy Under the Conditions of Globalization and European Integration ; nr 33.1Język: angielski Język oryginału: polski Szczegóły wydania: Warsaw : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7031.
Współczesne wyzwania rolnictwa / Józef Stanisław Zegar.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) | Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym.

autorstwa: red. nauk. Józef St. Zegar ; aut. Robert Borek [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Borek, Robert | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 50.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Inny tytuł: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7030.
Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Wojciech Ziętara, Jolanta Sobierajewska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Sobierajewska, Jolanta | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 58.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7045.
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców /

autorstwa: aut. Arkadiusz Zalewski, Janusz Igras ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Igras, Janusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 37.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7044.
Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych / aut.: Agnieszka Baer-Nawrocka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Baer-Nawrocka, Agnieszka | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej ; nr 34Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7043.
Zarządzanie strategiczne rozwojem /

autorstwa: red. nauk. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur | Górniak, Jarosław | [Red.] | Mazur, Stanisław | (nauki ekonomiczne) | Polska | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | [pbl.].

Serie: Strategicznie dla RozwojuSzczegóły wydania: Warszawa : ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7047.
Strony

Działa dzięki Koha