IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 91.

Sortuj
Wyniki
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce : problemy i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Moniki Stanny i Mirosława Drygasa.

autorstwa: Drygas, Mirosław [Red.] | Stanny, Monika [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski, angielski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Spatial, socio-economic diversification of rural areas of Poland : issues and development perspectives.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6809, ...
Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle éuropeen LEADER : France - Hongrie - Pologne / sous la direction de Maria Halamska & Marie-Claude Maurel.

autorstwa: Maurel, Marie-Claude [Red.] | Halamska, Maria [Red.].

Język: francuski, angielski, polski Summary language: angielski, francuski Szczegóły wydania: Prague : Varsovie : Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, cop. 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6763, ...
Polska wieś 2010 : raport o stanie wsi / pod red. naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; [zespół aut.: Izabella Bukraba-Rylska et al.] ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Nurzyńska, Iwona [Red.] | Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6754, ...
Socjologiczne tematy, socjologiczne interpretacje : / wybór artykułów z lat 2009-2010 /

autorstwa: Izabella Bukraba-Rylska.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wojciech Rylski, ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6776.
Wielofunkcyjność rolnictwa : kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne / pod red. Jerzego Wilkina.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Multifunctional agriculture : research trends, methodological basis and practical implications.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6771, ...
Młode pokolenie a nowy ustrój / Krystyna Szafraniec ; [tł. na jęz. ang. Sylwia Wesołowska-Betkier].

autorstwa: Szafraniec, Krystyna, (1955-2022) | Wesołowska-Betkier, Sylwia [Tł.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Young generation and the new system.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6765, ...
Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku / pod red. nauk. Barbary Kutkowskiej ; [aut.: Barbara Kutkowska, Maria Golinowska, Tomasz Berbeka].

autorstwa: Kutkowska, Barbara, (1952- ) [Red.] | Golinowska, Maria, (1948-2015) | Berbeka, Tomasz.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Sustainable development of agriculture and rural areas on Lower Silesia.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6803, ...
Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy / pod red. nauk. Wiesława Musiała.

autorstwa: Musiał, Wiesław, (1953- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6778.
Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych / do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we WPR i i uwarunkowaniach makroekonomicznych (Synteza)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ PIB ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6788.
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : / (synteza) /

autorstwa: aut. Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Szczepaniak, Iwona | (ekonomika) | Mroczek, Robert | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 177.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6756.
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich : / stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa | Krzyżanowska, Krystyna | (nauki ekonomiczne) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | Wydawnictwo | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwo SGGW, ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7069.
Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim /

autorstwa: Konrad Ł. Czapiewski ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich | | ; t. 22.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polskie Towarzystwo Geograficzne : ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ; 2010Inny tytuł: Concept of socio-economic successful rural areas and their identification in the Mazovia region..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6844.
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania / red. nauk. Aleksander Grzelak, Agnieszka Sapa.

autorstwa: Grzelak, Aleksander [Red.] | Sapa, Agnieszka [Red.] | Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 150Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6784.
Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego / Jerzy Bański [et al.] ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ).

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; t. 21Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2010Inny tytuł: Influence of the national border on directions of socio-economic development in the easten part of the Lublin Province.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju /

autorstwa: Renata Marks-Bielska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) | Wydawnictwo | [pbl.].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ; cop. 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (3)Sygnatura: 7091, ...
Economic Prospect for Semi-subsistence / Farm Households in EU New Member States

Język: angielski Szczegóły wydania: Seville ; JRC ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7024.
Jedność i różnorodność : kultura vs. kultury

Szczegóły wydania: Warszawa ; Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6954.
Zróżnicowanie spożycia żywności w gospodarstwach domowych na wsi

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6816.
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa / pod red. Artura Bołtromiuka.

autorstwa: Bołtromiuk, Artur [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: European ecological network Natura 2000 as a new element of the environment of Poland's rural community and agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6800, ...
Strony

Działa dzięki Koha