IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 82.

Sortuj
Wyniki
Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast / Marek Kłodziński.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Stimulation of socio-economic activity of rural communes and small towns.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6301, ...
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Marek Kłodziński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Kłodziński, Marek | , (1938- ).

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 52.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6419.
Polska wieś 2006 : raport o stanie wsi / [pod red. naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; zespół aut.: Izabella Bukraba-Rylska et al.].

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947-2023) [Red.] | Nurzyńska, Iwona [Red.] | Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6292.
Socjologa widzenie spraw różnych : / felietony w prasie Polonii Kanadyjskiej "Nowy Kurier" z lat 2005-2006 /

autorstwa: Izabella Bukraba-Rylska ; słowem wstępnym opatrzyła Jolanta Cabaj | Cabaj, Jolanta | [Przedm.].

Serie: Biblioteka "Nowego Kuriera" | ; 2.Szczegóły wydania: Warszawa : ; [Wojciech Rylski], ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6286.
Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina, Marty Błąd i Doroty Klepackiej.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947-2023) [Redaktor] | Błąd, Marta [Redaktor] | Klepacka, Dorota [Redaktor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Ekonomiczno-Rolniczy [Wydawca] | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [Wydawca] | Fundacja Fundusz Współpracy [Wydawca] | Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich [Wydawca].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Polish strategy in the process of shaping the European Union's policy on rural areas and agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6293, ...
Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Józefa Styka, Marty Łacek, Danuty Niczyporuk.

autorstwa: Styk, Józef, (1942- ) [Red.] | Łacek, Marta [Red.] | Niczyporuk, Danuta, (1965- ) [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce ; t. 6Język: polski, angielski Szczegóły wydania: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6425.
Démocratie et gouvernement local en Pologne/ Marie-Claude Maurel, Maria Halamska.

autorstwa: Maurel, Marie-Claude | Halamska, Maria.

Serie: Mondes Russes et Est-Européens, États, Sociétés, NationsSzczegóły wydania: Paris : CNRS, 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6336.
Jednostkowe i społeczne zasoby wsi / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec.

autorstwa: Szafraniec, Krystyna, (1955-2022) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Individual and social potential of rural Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6349, ...
Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi : ludzie-społeczność lokalna-edukacja / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec.

autorstwa: Szafraniec, Krystyna, (1955-2022) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2006Inny tytuł: Human capital and rural social resources.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6288, ...
Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce / Leszek Klank.

autorstwa: Klank, Leszek, (1949- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Farm succession in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6337, ...
Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce

Szczegóły wydania: Puławy ; IUNG-PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6352.
Renty strukturalne w rolnictwie : instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce / Stanisław Jan Paszkowski.

autorstwa: Paszkowski, Stanisław (rolnictwo).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Farmers' structural pensions.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6360, ...
Rolnictwo, przemysł spożywczy, rynki rolne 2005 /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6307.
Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych /

autorstwa: aut. Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mirkowska, Zofia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 35.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6397.
Gospodarka rodzinna w rolnictwie : uwarunkowania i mechanizmy rozwoju / Franciszek Tomczak.

autorstwa: Tomczak, Franciszek, (1932- ) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaWydanie: Wyd. 2, popr.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Family agricultural economy : mechanism and development determinants.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6362, ...
Program wieloletni : / synteza badań 2006 roku : praca zbiorowa /

autorstwa: oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Wigier, Marek | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 56.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6402.
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Zbigniew Floriańczyk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Floriańczyk, Zbigniew | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 30.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6334.
Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 133.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6341.
Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 36.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6423.
Zmiany w sieci placówek obsługi handlowej, produkcyjnej i bytowej we wsiach objętych ankietą IERiGŻ /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6388.
Strony

Działa dzięki Koha