IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 49.

Sortuj
Wyniki
Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych / pod red. nauk. Mirosława Drygasa, Józefa Kani, Andrzeja Wiatraka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Drygas, Mirosław [Red.] | Kania, Józef, (1950- ) [Red.] | Wiatrak, Andrzej Piotr, (1950- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : PAN-IRWiR, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5940, ...
Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Andrzeja Rosnera, Jerzego Wilkina ; Instytut Spraw Publicznych.

autorstwa: Kolarska-Bobińska, Lena, (1947- ) [Red.] | Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.] | Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ISP, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5945.
Wieś i rolnictwo na przełomie wieków / pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej i Andrzeja Rosnera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) [Red.] | Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : PAN. IRWiR, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5886, ...
Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 / Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

autorstwa: Halamska, Maria | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Scholar, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5874.
Rynki wiejskie : ziemia, kapitał, praca / [kom. red. Marek Kłodziński (red. nacz.) et al.].

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : PAN. IRWiR, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5888, ...
Przyczynki do tematu wiejskiego : recenzje z lat 1995-2000 / Izabella Bukraba-Rylska ; wstępem opatrzyła Maria Wieruszewska ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk.

autorstwa: Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) | Wieruszewska, Maria, (1943- ) [Wstęp] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5884, ...
Polska wieś 2000 : raport o stanie wsi / [komitet redakcyjny: Andrzej Hałasiewicz et al. ; red. nauk.: Jerzy Wilkin ; zespół aut.: Barbara Fedyszak-Radziejowska et al.].

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) [Red.] | Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (1949- ) | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6546.
Genetycznie modyfikowane organizmy : / kto ma rację? /

autorstwa: [komitet red. Krzysztof Kamieniecki, Piotr Kossobudzki, Iwona Nurzyńska] | Kamieniecki, Krzysztof | , (1946- ) | [Red.] | Kossobudzki, Piotr | Nurzyńska, Iwona.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - FDPA : ; Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ; cop. 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5990.
Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6005.
Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6006.
Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 105.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5993.
Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 107.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5994.
Zmiany w sieci placówek obsługi handlowej, produkcyjnej i bytowej we wsiach objętych ankietą IERiGŻ /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6004.
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 104.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5911.
Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Język: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6161.
Wiejski rynek pracy - zarobkowanie i bezrobocie na wsi w latach 1996-2000.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6533.
Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich : synteza

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6573.
Oświata i doradztwo rolnicze w RFN : wnioski dla Polski

Szczegóły wydania: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5890, ...
Strony

Działa dzięki Koha