IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 41.

Sortuj
Wyniki
Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje / Maria Halamska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Halamska, Maria.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PAN. IRWiR, 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5705.
Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne ich załogi i nowi gospodarze : materiały z konferencji, Warszawa 2 grudnia 1997 r. / pod red. nauk. Barbary Fedyszak-Radziejowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (1949- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : PAN IRWiR, 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5610. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Podstawy socjologii / Danuta Walczak-Duraj.

autorstwa: Walczak-Duraj, Danuta, (1947- ).

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Łódź : "Omega-Praksis", 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7614.
Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; SGGW. WE-R, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5714.
Borderlands or Transborder Regions - Geographical, / Social and Political Problems

Serie: Język: angielski Szczegóły wydania: Opole - Łódź ; Uniwersity of Łódź, Silesian Institute in Opole ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5680.
Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy / Krystian Heffner ; Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu.

autorstwa: Heffner, Krystian, (1951- ) | Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole) [pbl].

Język: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 1998Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rolnictwo i wieś europejska : / od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku /

autorstwa: red. nauk. Zbigniew T. Wierzbicki i Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ) | [Red.] | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Język: polski Język oryginału: engfreger Szczegóły wydania: Toruń ; ; Warszawa : ; Wydaw. UMK, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5667, ...
Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Szczegóły wydania: Toruń : ; Wydawnictwo UMK, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5670.
Encyklopedia agrobiznesu / pod red. Augustyna Wosia ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.].

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) [Red.] | Adamowicz, Mieczysław, (1939- ).

Język: polski Summary language: angielski, chiński (mandaryński), niemiecki, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6878, ...
Aktywizacja społeczności lokalnych / ( na przykładzie gmin województwa toruńskiego)

autorstwa: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy T.III.

Serie: Szczegóły wydania: Wrocław ; Zakł. Narod. im. Ossolińskich ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5669.
Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach /

autorstwa: red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ) | Uniwersytet Warszawski | Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Serie: Studia Regionalne i Lokalne | ; 25(58)Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Michał Swianiewicz, ; 1998; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5776.
Ekonomiczno-finansowa analiza sytuacji gospodarstw indywidualnych, które w 1995 roku zaciągneły / kredyt dla młodych rolników

Szczegóły wydania: Warszawa ; IRGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5619.
Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych /

autorstwa: Waldemar Michna, Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Wrzochalska, Agnieszka | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1998; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5622.
Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku : / synteza /

autorstwa: oprac. Waldemar Michna ; programy kierunkowe i branżowe do syntezy oprac. St. Drupka [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [et al.] | Drupka, Stanisław | [Oprac.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej], ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5791.
Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów /

autorstwa: Waldemar Michna, Alicja Mierosławska, Adam Wasilewski | Mierosławska, Alicja | Wasilewski, Adam.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : ; na zlec. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5621.
Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5674.
Spożycie owoców w Polsce w latach / dziewięćdziesiatych

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5678.
Zamierzenia produkcyjne gospodarstw chłopskich do 2000 roku.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5672.
Charakterystyka chłopskich gospodarstw rozwojowyc h

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5676.
Strony

Działa dzięki Koha