IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 71.

Sortuj
Wyniki
Kółka rolnicze a gospodarstwa chłopskie / Dyzma Gałaj, Tadeusz Hunek.

autorstwa: Gałaj, Dyzma, (1915-2000) | Hunek, Tadeusz, (1932-2013) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Serie: Problemy Rejonów Uprzemysławianych ; 8Język: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rolnictwo a wzrost gospodarczy : zbiór prac / pod red. A. Müllera i A. Wosia.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) [Red.] | Müller, Aleksander, (1931-2012) [Red.].

Serie: Biblioteka "Nowego Rolnictwa"Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo i Rolnicze i Leśne, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1088.
Rachunek ekonomiczny w rolnictwie : / podręcznik dla studentów kierunku ekonomiki rolnictwa w wyższych szkołach ekonomicznych, uniwersyterach oraz wyższych szkołach rolniczych /

autorstwa: Augustyn Woś.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1705.
Problemy organizacji rynku rolnego : / materiały VI konferencji naukowej Sekcji Ekonomiki Obrotu Rolniczego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN, odbytej w Poznaniu w dniach 12 i 13 listopada 1965 r. /

autorstwa: red. nauk. Augustyn Woś ; [wstęp J.Dietl] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Dietl, Jerzy | , (1927- ) | [Przedm.].

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1669.
Konkursy na pamiętniki w Polsce 1921-1966 : / zestawienie wstępne /

autorstwa: oprac. Franciszek Jakubczak ; wstęp Józef Chałasiński ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk. Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Współczesnym | Jakubczak, Franciszek | , (1928-2005) | [Oprac.] | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk. Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Współczesnym, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1532.
Rozważania na temat zasad planowania i / warunków realizacji planu. Maszynopis

Szczegóły wydania: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2378.
Społeczeństwo i szkolnictwo Stanów Zjednoczonych / Józef Chałasiński.

autorstwa: Chałasiński, Józef, (1904-1979).

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1215.
Kobieta współczesna : z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów : [materiały z seminarium pracy kobiet IFiS PAN] / pod red. Magdaleny Sokołowskiej ; [Instytut Filozofii i Socjologii PAN].

autorstwa: Sokołowska, Magdalena, (1922-1989) [Red.] | Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl].

Serie: Biblioteka Nauki o PracyJęzyk: polski Summary language: angielski, rosyjski Język oryginału: angielski, niemiecki Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1095. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rolnictwo w Czechosłowacji / Imrich Rubik.

autorstwa: Rubík, Imrich, (1921- ) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Serie: Rolnictwo na Świecie - Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i LeśneJęzyk: polski Język oryginału: czeski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1094.
Studia nad rozwojem mieszkalnictwa / Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa.

autorstwa: Polska. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego | Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Materiały i Studia - Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Seria Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze w Kształtowaniu Przestrzennym ; z. 6Język: polski Summary language: angielski, francuski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1316.
Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce / [red. pracy Katarzyna Hryniewicka].

autorstwa: Hryniewicka, Katarzyna [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Materiały i Studia - Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Seria Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze w Kształtowaniu Przestrzennym ; z. 5Język: polski Summary language: angielski, francuski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1315.
Kraje słabo rozwinięte gospodarczo we współczesnej gospodarce światowej : wybór z materiałów Światowej Konferencji Handlu i Rozwoju ONZ odbytej w Genewie w 1964 r. / [wyboru dokonał Zbigniew Kamecki ; przedm. opatrzył Tadeusz Łychowski ; tł. poszczególnych tekstów dokonali Jerzy Bień et al.].

autorstwa: Światowa Konferencja Handlu i Rozwoju ONZ (1964 ; Genewa) | Kamecki, Zbigniew, (1930-1993) [Wybór] | Łychowski, Tadeusz, (1900-1967) [Przedm.] | Bień, Jerzy (finanse) [Tł.] | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Serie: Problemy Krajów Słabo Rozwiniętych ; 13Język: polski Język oryginału: angielski, francuski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1304.
Statystyka międzynarodowa : (organizacja i metodologia) / T. Riabuszkin ; [tł. Stanisław Ejsmund].

autorstwa: Râbuškin, Timon Vasil'evič, (1914-1986) | Ejsmund, Stanisław [Tł.] | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Język: polski Język oryginału: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1341.
Społeczeństwo polskie w badaniach ankietowych ośrodka badania opinii publicznej przy "Polskim Radio i TV" : (lata 1958-1964) : przegląd zebranych materiałów / pod red. Andrzeja Sicińskiego.

autorstwa: Siciński, Andrzej, (1924-2006) [Red.].

Język: polski Summary language: rosyjski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1354.
Materiały Międzynarodowego Sympozjum Demograficznego w Zakopanem 1964 / [red.: Edward Rosset, Maria Namysłowska] ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Międzynarodowe Sympozjum Demograficzne (1964 ; Zakopane) | Rosset, Edward, (1897-1989) [Red.] | Namysłowska, Maria, (1911-2008) [Red.].

Język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Inny tytuł: Materialy Meždunarodnogo Demografičeskogo Simpoziuma v Zakopane 1964 | Proceedings of the International Demographic Symposium held in Zakopane 1964.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1353.
Rozwój gospodarczy Poznania w dwudziestoleciu Polski Ludowej 1945-1964 / Zbigniew Zakrzewski; Antoni J. Przestalski.

autorstwa: Zakrzewski, Zbigniew, (1912-1992) | Przestalski, Antoni J | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Roczniki Ekonomiczne ; T. 17, zesz. spec.Język: polski, angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Inny tytuł: Economic development of Poznan during the 20 years of the Polish Peoples Republic 1945-1964..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1251.
Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski. 2 / B. K. Prandecka, W. Morawski.

autorstwa: Prandecka, Barbara Karolina, (1923-2001) | Morawski, W | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 36Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1252.
Metoda określania potrzeb mieszkaniowych i programu budownictwa mieszkaniowego w planie zagospodarowania regionu / W. Nieciuński [et al.].

autorstwa: Nieciuński, Wacław, ( -2002) [Oprac.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 37Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1253.
Rozmieszczenie ośrodków naukowych w Polsce : materiały z seminarium w Jabłonnie : praca zbiorowa. 1 / [Wstęp Michał Kaczorowski].

autorstwa: Kaczorowski, Michał, (1897-1975) [Wstęp] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 38Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1254/1.
Rozmieszczenie ośrodków naukowych w Polsce : materiały z seminarium w Jabłonnie : praca zbiorowa. 2 / [wstęp Michał Kaczorowski].

autorstwa: Kaczorowski, Michał, (1897-1975) [Wstęp] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 39Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1254/2.
Strony

Działa dzięki Koha