IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 10.

|
Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 503.Język: Polski Publication details: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6211 (1).
Multi-Annual Research Programme : / 2005 Research Synthesis : collective work /

autorstwa: red. Marek Wigier ; [transl. by Dariusz Sielski] ; Institute of Agricultural and Food Economics. National Research Institute | Wigier, Marek | [Red.] | Sielski, Dariusz | [Tł.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: The Economic and Social Conditions of the Development of the Polish Food Economy Following Poland's Accession to the European Union | ; no. 23.1.Język: Angielski Original language: Polski Publication details: Warsaw : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6504 (1).
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 23Publication details: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6329 (1).
Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej /

autorstwa: Waldemar Michna.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 127.Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6244 (1).
Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności /

autorstwa: aut. Iwona Szczepaniak ; współpr. Jadwiga Drożdż, Piotr Szajner, Monika Szczególska ; konsult. Roman Urban, Janusz Rowiński ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Drożdż, Jadwiga | Szajner, Piotr | Szczególska, Monika | Urban, Roman | [Oprac.] | Rowiński, Janusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 15.Publication details: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6323 (1).
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej = / Polish agriculture and food economy one year after accession to the European Union : międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józefa Jerzego Pilarczyka /

autorstwa: [red. nauk. Henryk Manteuffel Szoege] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Manteuffel Szoege, Henryk | , (1944- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Problemy Rolnictwa Światowego | | ; t. 13 (2005)Język: Polski Summary language: Angielski Summary language: Polski Publication details: Warszawa : ; Wydawnictwo SGGW, ; 2005Inny tytuł: Polish agriculture and food economy one year after accession to the European Union..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6246 (1).
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej /

autorstwa: oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski | Okólski, Marek | , (1944- ).

Serie: Biblioteka Europejska | ; 36.Publication details: Warszawa : ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : ; współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, ; 2005Inny tytuł: Migracje specjalistów wysokiej klasy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7068 (1).
Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6324 (1).
Polska Strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa - materiały konferencyjne

Publication details: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6520 (1).
Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich

Serie: Publication details: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6222 (2).

Działa dzięki Koha