IRWIR PAN

Your search returned 8 results.

|
Jakość życia a uczestnictwo w kulturze : na przykładzie badań nad wybraną zbiorowością młodzieży pochodzenia wiejskiego / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4187 (1).
Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej : studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl].

Language: Polish Summary language: German Wydawca: Toruń : Wydaw. UMK, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5650 (1).
Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego / Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Toruń : UMK, 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4576 (2).
Od chłopa do rolnika : pamiętniki / przedm. Józef Chałasiński ; wstęp Eugenia Jagiełło-Łysiowa ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Chałasiński, Józef, (1904-1979) [Przedm.] | Jagiełło-Łysiowa, Eugenia, (1923?-2012) [Wstęp] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl].

Wydawca: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1486 (1).
Młodzież wiejska na uniwersytecie : droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia / Krzysztof Wasielewski.

autorstwa: Wasielewski, Krzysztof | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe [pbl].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7803 (1).
Aspiracje a środowisko / Maria Łoś.

autorstwa: Łoś, Maria, (1943- ).

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi / Ilona Matysiak.

autorstwa: Matysiak, Ilona [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Wydanie: Wydanie pierwsze.Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7698 (1).
Rural youth in crisis : facts, myths and social change / edited by Lee G. Burchinal ; prepared for The National Commitee for Children and Youth.

autorstwa: Burchinal, Lee G, (1927-2019) [Redaktor] | Stany Zjednoczone. Department of Health, Education, and Welfare [Wydawca].

Wydawca: Washington, D. C. : U. S. Department of Health, Education, and Welfare : Welfare Adminstration. Office of Juvenile Delinquency and Youth Development, 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1).

Działa dzięki Koha