IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 2.

|
Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce / Eugeniusz Karol Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski ; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

autorstwa: Chyłek, Eugeniusz Karol [Autor] | Kopiński, Jerzy [Autor] | Madej, Andrzej (rolnictwo) [Autor] | Matyka, Mariusz [Autor] | Ostrowski, Janusz (gleboznawstwo) [Autor] | Piórkowski, Hubert [Autor] | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty) [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Instytucja sprawcza] | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty). Wydawnictwo [Wydawca].

Publication details: Warszawa ; Falenty : Dział Wydawnictw ITP, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7482 (2).
From the research on socially-sustainable agriculture. (43), Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture / author Józef Stanisław Zegar ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Wydawca].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 61.1 | The Polish and the EU Agricultures 2020+Publication details: Warsaw : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Inny tytuł: Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7500 (1).

Działa dzięki Koha