IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 61.

|
Rozwój zrównoważony - teoria i praktyka : ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Publication details: Wrocław, Opole ; Wyd. Instytut Śląski ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6662 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (28). Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego : synteza.

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7225 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7234 (1).
Pozafinansowe czynniki rozwoju obszarów wiejskich

Publication details: Siedlce ; Wyd. Akademii Podlaskiej ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6252 (1).
Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Publication details: Rzeszów ; Wyd. Oświat. Fosze ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6344 (1).
Wielokryterialna analiza możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem czynników środowiskowych i ekonomicznych

Serie: Publication details: Puławy ; IUNiG - PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7290 (1).
Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7309 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (32) Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja problemu.

Serie: Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7316 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5)

Serie: Program Wieloletni 2005-2009Publication details: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7294 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym:praca zbiorowa (31)

Serie: Program Wieloletni 2015-2019Publication details: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7311 (1).
Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Publication details: Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7302 (1).
Political rents of European farmers in the sustainable development paradigm : international, national and regional perspective

Publication details: Warsaw ; Polish Scientific Publishers PWN ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7351 (2).
Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE -Rural areas in the Pilski subregion before and after accession to the UE

Publication details: Bydgoszcz ; Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7353 (1).
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 / [opracowanie publikacji Ilona Żurek, Aleksandra Balas, Anna Molenda, Joanna Nowicka, Elzbieta Panasiuk, Michał Przybyła, Helena Zatońska ; tłumaczenie na język angielski Alicja Pawłowska- Pal] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach.

autorstwa: Żurek, Ilona [Oprac.] | Nowicka, Joanna (podatki) [Oprac.] | Zatońska, Helena [Oprac.] | Pawłowska-Pal, Alicja [Tł.] | Molenda, Anna (statystyka) [Oprac.] | Balas, Aleksandra [Oprac.] | Panasiuk, Elżbieta [Oprac.] | Przybyła, Michał (statystyka) [Oprac.] | Katowice (Polska). Miejski Urząd Statystyczny [pbl] | Polska. Główny Urząd Statystyczny.

Język: Polski, Angielski Original language: Polski Publication details: Katowice : Urząd Statystyczny, 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7394 (1).
Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce / Eugeniusz Karol Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski ; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

autorstwa: Chyłek, Eugeniusz Karol [Autor] | Kopiński, Jerzy [Autor] | Madej, Andrzej (rolnictwo) [Autor] | Matyka, Mariusz [Autor] | Ostrowski, Janusz (gleboznawstwo) [Autor] | Piórkowski, Hubert [Autor] | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty) [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Instytucja sprawcza] | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Falenty). Wydawnictwo [Wydawca].

Publication details: Warszawa ; Falenty : Dział Wydawnictw ITP, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7482 (2).
Ziemia ginącym i podlegajacym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich / praca napisana pod redakcją naukową Jerzego Wilkina ; zespół autorów Jerzy Bański, Andrzej Hałasiewicz, Tamara Jadczyszyn, Jakub Jasiński, Gustaw Korta, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Jarosław Taszakowski, Jerzy Wilkin.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Autor, Redaktor] | Bański, Jerzy, (1960- ) [Autor] | Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) [Autor] | Jadczyszyn, Tamara [Autor] | Jasiński, Jakub [Autor] | Korta, Gustaw, (1959- ) [Autor] | Milczarek-Andrzejewska, Dominika [Autor] | Taszakowski, Jarosław [Autor] | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [Wydawca].

Publication details: Warszawa : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2018Dostęp online: Spis treści Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7535 (1).
From the research on socially-sustainable agriculture. (43), Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture / author Józef Stanisław Zegar ; Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Wydawca].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 61.1 | The Polish and the EU Agricultures 2020+Publication details: Warsaw : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Inny tytuł: Agrarian question and sustainable development of Polish agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7500 (1).
Droga do ekorozwoju / Stefan Kozłowski.

autorstwa: Kozłowski, Stefan, (1928-2007) | Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl].

Publication details: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5296 (1).
Global problems : the search for equity, peace, and sustainability / Scott Sernau.

autorstwa: Sernau, Scott, (1958- ) [Autor] | Pearson [Wydawca].

Publication details: Boston : Pearson Education/Pearson A and B, 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7824 (1).
Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red. nauk. Jan Szyszko [et al.] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła Główna Handlowa.

autorstwa: Szyszko, Jan, (1944-2019) [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl].

Wydanie: Wyd. 3 popr. i uzup.Publication details: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2013Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).

Działa dzięki Koha