IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 4.

|
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska.

autorstwa: Godlewska-Majkowska, Hanna, (1960- ) [Red.] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl].

Serie: Studia i Analizy Instytutu PrzedsiębiorstwaPublication details: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7340 (1).
Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce / Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby.

autorstwa: Dąbrowska, Anna (ekonomika) | Gutkowska, Krystyna | Janoś-Kresło, Mirosława | Słaby, Teresa | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) [pbl].

Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016Inny tytuł: Wykluczenie społeczne.Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju : publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: Izasława Frenkla, Tadeusza Hunka, Franciszka Tomczaka / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa - Katedra Agrobiznesu.

autorstwa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Agrobiznesu.

Publication details: Warszawa : IERiGŻ, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5984 (2).
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi : diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje / Michał Wolański (kierownik projektu), Wojciech Paprocki, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Bartosz Jakubowski, współpraca: Mateusz Czubak, Mateusz Pieróg, Jakub Zachor.

autorstwa: Wolański, Michał | Mazur, Bartosz | Soczówka, Andrzej, (1981- ) | Jakubowski, Bartosz | Czubak, Mateusz (transport) | Pieróg, Mateusz | Zachor, Jakub | Paprocki, Wojciech, (1956- ) | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl].

Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7389 (1).

Działa dzięki Koha