IRWIR PAN

Your search returned 15 results.

|
Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich /

autorstwa: pod red. Józefa Styka, Marty Łacek, Danuty Niczyporuk | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Łacek, Marta | Niczyporuk, Danuta | , (1965- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Language: Polish Language: English Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6425 (1).
Społeczne światy wartości : / księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka /

autorstwa: pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak i Wojciecha Misztala | Kolasa-Nowak, Agnieszka | [Red.] | Misztal, Wojciech | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6976 (1).
Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych /

autorstwa: pod red. Wojciecha Misztala i Józefa Styka | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Misztal, Wojciech | , (1961- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5950 (1).
Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych /

autorstwa: pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak, Józefa Styka | Kolasa-Nowak, Agnieszka | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5961 (1).
Miasto : / [materiały konferencji socjologów miasta, Lublin, 16-17 października 1992 roku] /

autorstwa: pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka | Machaj, Irena | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5462/1 (1).
Wieś : / [materiały z ogólnopolskiej konferencji socjologicznej, Lublin, 8-9 października 1993] /

autorstwa: pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka | Machaj, Irena | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5462/2 (1).
Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych : / studia wybranych tendencji /

autorstwa: pod red. Józefa Styka | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6596 (1).
Ludzie i instytucje : / stawanie się ładu społecznego : pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27-30.VI.1994.

autorstwa: do dr. przygot. Antoni Sułek i Józef Styk ; przy współpr. Ireny Machaj | Sułek, Antoni | , (1945- ) | [Oprac.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Machaj, Irena | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5465 (1).
Socjologia wsi i rolnictwa : / wybór tekstów /

autorstwa: wyboru dokonał i przedmową opatrzył Józef Styk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Wydawca: Lublin : ; UMCS, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5460 (1).
Tradycja w tekstach kultury / pod red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka.

autorstwa: Adamowski, Jan Antoni, (1948- ) [Red.] | Styk, Józef, (1942- ) [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6656 (1).
Tradycja : wartości i przemiany / pod red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka.

autorstwa: Adamowski, Jan Antoni, (1948- ) [Red.] | Styk, Józef, (1942- ) [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6655 (1).
Konflikty ról rodzinnych kobiet wiejskich / Maria Chodkowska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny.

autorstwa: Chodkowska, Maria | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) [pbl].

Wydawca: Lublin : UMCS, 1987Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wartość pracy : studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski / Jagoda Jezior.

autorstwa: Jezior, Jagoda | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7524 (1).
Wsie zanikające w Polsce : stan, zmiany, modele rozwoju / Monika Wesołowska.

autorstwa: Wesołowska, Monika [Autor] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wydawca].

Wydawca: Lublin : Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7660 (1).
Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej / Józef Styk.

autorstwa: Styk, Józef, (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Wydawca: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7731 (1).

Działa dzięki Koha