IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 8.

|
Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa /

autorstwa: red. nauk. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Agnieszka Szymecka | Duczkowska-Małysz, Katarzyna | [Red.] | Szymecka, Agnieszka | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) | Oficyna Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Język: angielski Publication details: Warszawa : ; Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6663 (1).
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska.

autorstwa: Godlewska-Majkowska, Hanna, (1960- ) [Red.] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl].

Serie: Studia i Analizy Instytutu PrzedsiębiorstwaPublication details: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7340 (1).
Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce / Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby.

autorstwa: Dąbrowska, Anna (ekonomika) | Gutkowska, Krystyna | Janoś-Kresło, Mirosława | Słaby, Teresa | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) [pbl].

Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016Inny tytuł: Wykluczenie społeczne.Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju : publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: Izasława Frenkla, Tadeusza Hunka, Franciszka Tomczaka / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa - Katedra Agrobiznesu.

autorstwa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Agrobiznesu.

Publication details: Warszawa : IERiGŻ, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5984 (2).
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi : diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje / Michał Wolański (kierownik projektu), Wojciech Paprocki, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Bartosz Jakubowski, współpraca: Mateusz Czubak, Mateusz Pieróg, Jakub Zachor.

autorstwa: Wolański, Michał | Mazur, Bartosz | Soczówka, Andrzej, (1981- ) | Jakubowski, Bartosz | Czubak, Mateusz (transport) | Pieróg, Mateusz | Zachor, Jakub | Paprocki, Wojciech, (1956- ) | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl].

Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7389 (1).
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ; Andrzej Herman, red. nacz.

autorstwa: Herman, Andrzej, (1949-2016) [Red.] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl].

Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2006-Inny tytuł: KNOP Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie.Dostęp online: Spisy treści i streszczenia | Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 03 (8).
Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Demograficznych [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [Wydawca] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Kolegium Analiz Ekonomicznych [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Język: polski, angielski Summary language: angielski, rosyjski Publication details: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 024 (15).
Gospodarka Narodowa : analizy - prognozy - strategia / Instytut Gospodarki Narodowej ; redaktor naczelny: Marian Ostrowski.

autorstwa: Ostrowski, Marian [Redaktor] | Gruszczyński, Marek, (1948- ) [Redaktor] | Instytut Gospodarki Narodowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych (Warszawa) [Instytucja sprawcza] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Kolegium Analiz Ekonomicznych [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Publication details: Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej, 1990-Inny tytuł: Analizy - prognozy - strategia.Dostęp online: Od 2005 | Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 0191 (7).

Działa dzięki Koha