IRWIR PAN

Your search returned 12 results.

|
Jakość życia a uczestnictwo w kulturze : na przykładzie badań nad wybraną zbiorowością młodzieży pochodzenia wiejskiego / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Warszawa : Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4187 (1).
Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej : studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych / Andrzej Kaleta.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl].

Language: Polish Summary language: German Wydawca: Toruń : Wydaw. UMK, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5650 (1).
Józef Chałasiński, socjolog i humanista : / materiały z konferencji naukowoej, [Toruń, 5-6 grudnia 1980 r.] /

autorstwa: pod red. Andrzeja Kalety ; Zarząd Uczelniany Związku Młodzieży Wiejskiej i Koło Socjologów im. profesora Józefa Chałasińskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Toruń : ; [UMK], ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5814 (1).
Młodzi torunianie wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta i Grzegorz Zabłocki | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.] | Zabłocki, Grzegorz.

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4610 (1).
Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego / Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

autorstwa: Kaleta, Andrzej, (1952- ).

Wydawca: Toruń : UMK, 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4576 (2).
Młodzież wiejska wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6346 (1).
Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland : / eine Bestandsaufnahme /

autorstwa: Lutz Laschewski, Andrzej Kaleta, Krzysztof Gorlach (hrsg.) | Laschewski, Lutz | , (1967- ) | [Red.] | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | Gorlach, Krzysztof | , (1954- ).

Wydawca: Aachen : ; Shaker Verlag, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6581 (1).
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - wybrane aspekty /

autorstwa: Andrzej Hałasiewicz, Andrzej Kaleta ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; FPPR, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5852 (1).
Rolnictwo i wieś europejska : / od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku /

autorstwa: red. nauk. Zbigniew T. Wierzbicki i Andrzej Kaleta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ) | [Red.] | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Original language: engfreger Wydawca: Toruń ; ; Warszawa : ; Wydaw. UMK, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5667 (2).
Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Kaleta ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Wydawca: Toruń : ; Wydawnictwo UMK, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5670 (1).
Socjologia wsi w Austrii /

autorstwa: pod red. Andrzeja Kalety ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Katedra Socjologii | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.].

Language: Polish Original language: German Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5646 (1).
Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec /

autorstwa: pod red. Andrzeja Kalety ; [tł. z niem. zespół Olga Karolczyk, Marian Klembowski, Ewa Markiewicz pod kier. A. Kalety] | Kaleta, Andrzej | , (1952- ) | [Red.] | Karolczyk, Olga | [Tł.] | Klembowski, Marian | Markiewicz, Ewa | [Oprac.].

Language: Polish Original language: German Wydawca: Toruń : ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ; 1992; ; Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online | Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5440 (1).

Działa dzięki Koha