IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 36.

Sortuj
Wyniki
Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich / Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5748, ...
Odnowa wsi w integrującej się Europie / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego, Marty Błąd i Ryszarda Wilczyńskiego.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Błąd, Marta [Red.] | Wilczyński, Ryszard, (1960- ) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2007Inny tytuł: Rural renewal in an integrating Europe.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6454, ...
Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Andrzeja Rosnera, Jerzego Wilkina ; Instytut Spraw Publicznych.

autorstwa: Kolarska-Bobińska, Lena, (1947- ) [Red.] | Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.] | Wilkin, Jerzy, (1947-2023) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ISP, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5945.
Problems of village and agriculture during market reorientation of the economy / ed. Andrzej Rosner ; [tł. z jęz. pol. na jęz. ang. Marek Rudowski].

autorstwa: Rudowski, Marek [Tł.] | Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: angielski Język oryginału: polski Szczegóły wydania: Warszawa : Pekin : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, 2004Inny tytuł: Problemy wsi i rolnictwa w okresie prorynkowej orientacji gospodarki.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6107, ...
Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / pod red. nauk. Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej.

autorstwa: Błąd, Marta [Red.] | Klepacka-Kołodziejska, Dorota [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk : Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 2007Inny tytuł: Socio-economic aspects of rural development in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6393, ...
Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina, Marty Błąd i Doroty Klepackiej.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947-2023) [Redaktor] | Błąd, Marta [Redaktor] | Klepacka, Dorota [Redaktor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Ekonomiczno-Rolniczy [Wydawca] | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [Wydawca] | Fundacja Fundusz Współpracy [Wydawca] | Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich [Wydawca].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Polish strategy in the process of shaping the European Union's policy on rural areas and agriculture.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6293, ...
Wielofunkcyjność rolnictwa : kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne / pod red. Jerzego Wilkina.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947-2023) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Multifunctional agriculture : research trends, methodological basis and practical implications.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6771, ...
Przedsiębiorstwa rolne przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Włodzimierz Dzun ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Dzun, Włodzimierz.

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 154Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6846.
Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej / Dorota Klepacka-Kołodziejska.

autorstwa: Klepacka-Kołodziejska, Dorota.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2009Inny tytuł: Support to less favoured areas in Poland and the European Union.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6678, ...
Strategiczne priorytety i dylematy polityki rozwoju wsi i rolnictwa polskiego / koncepcja i redakcja naukowa: Tadeusza Hunek ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Hunek, Tadeusz, (1932-2013) [Redaktor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6453, ...
Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską / kierownictwo i red. Mieczysław Adamowicz ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.

autorstwa: Adamowicz, Mieczysław, (1939- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. SGGW, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5830.
Renty strukturalne w rolnictwie : instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce / Stanisław Jan Paszkowski.

autorstwa: Paszkowski, Stanisław (rolnictwo).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Farmers' structural pensions.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6360, ...
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej : uwarunkowania, mechanizmy, efekty = Common agricultural policy of the European Union : conditionings, mechanisms, effects / red. nauk. Mieczysław Adamowicz.

autorstwa: Adamowicz, Mieczysław, (1939- ) [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Prace Naukowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; nr 49Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2009Inny tytuł: Common agricultural policy of the European Union : conditionings, mechanisms, effects.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6710.
Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej = Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy / Eugeniusz Karol Chyłek.

autorstwa: Chyłek, Eugeniusz Karol | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk , 2012Inny tytuł: Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7034.
Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne / pod red. Jerzego Bańskiego.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania [pbl] | Polskie Towarzystwo Geograficzne [pbl].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; t. 31Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2013Inny tytuł: Polish countryside in a long-term time perspective - regional approach.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7065.
Dylematy polityki rolnej : integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE / pod red. Tadeusza Hunka ; [Tadeusz Hunek i in.] ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

autorstwa: Hunek, Tadeusz, (1932-2013) [Red.].

Język: polski Język oryginału: Nieokreślony Szczegóły wydania: Warszawa : FAPA, 2000Inny tytuł: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5793, ...
Wybrane zagadnienia polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i na Ukrainie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Chmielewskiej ; aut. Svitana Gutkewycz [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Gutkevič, Svetlana Aleksandrovna | Chmielewska, Barbara [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 146Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa / pod red. nauk. Mirosława Drygasa i Katarzyny Zawalińskiej.

autorstwa: Zawalińska, Katarzyna [Red.] | Drygas, Mirosław [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2012Inny tytuł: Economic conditions of rural and agricultural development in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 7020, ...
Zapewnienie ekonomicznej samowystarczalności żywnościowej głównym zadaniem polskiego rolnictwa na cały XXI w. / Waldemar Michna, Danuta Lidke, Dominik Zalewski ; red. nauk. Waldemar Michna.

autorstwa: Michna, Waldemar, (1929-2013) | Lidke, Danuta | Zalewski, Dominik (ekonomia) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [pbl].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 157Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7132.
Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim / Stanisław Paszkowski.

autorstwa: Paszkowski, Stanisław (rolnictwo) | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe ; z. 345Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6561.
Strony

Działa dzięki Koha