IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 28 results.

|
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Marek Kłodziński, Andrzej Rosner | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | [Red.] | Rosner, Andrzej.

Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5537 (1). Wypożyczone (1).
Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich : / ogólnopolska konferencja IRWiR PAN, SGGW Warszawa 7-8 października 1993 /

autorstwa: red. nauk. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Marek Kłodziński ; [Fundusz Współpracy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk] | Duczkowska-Małysz, Katarzyna | [Red.] | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | Fundacja Fundusz Współpracy | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 1994Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5325 (2).
Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata /

autorstwa: pod red. nauk. Jana Góreckiego ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.] | Górecki, Jan | , (1934- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4391 (1).
Wybrane problemy rodzin wiejskich w Polsce / Krystyna Gutkowska.

autorstwa: Gutkowska, Krystyna.

Wydawca: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5956 (1).
Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6077 (1).
Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5593 (1).
Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska | Gutkowska, Krystyna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6796 (1).
Podstawy polityki społecznej na wsi /

autorstwa: Barbara Tryfan.

Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW AR, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4314 (1).
Ubezpieczenia społeczne : / wieś i rolnictwo /

autorstwa: pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Polityki Agralnej i Marketingu.

Language: poleng Summary language: engpol Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5980 (1).
Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Andrzeja P. Wiatraka ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych.

Language: Polish Summary language: English Original language: German Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5864 (1).
Socjologia rodziny wiejskiej w Polsce /

autorstwa: Barbara Tryfan.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW-AR, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4315 (1).
Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej /

autorstwa: pod red. nauk. Mieczysława Adamowicza | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6300 (1).
Ubezpieczenia gospodarcze : / wieś i rolnictwo /

autorstwa: pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Polityki Agralnej i Marketingu.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6028 (1).
Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego /

autorstwa: [red. nauk. Mieczysław Adamowicz] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Polityki Agralnej i Marketingu.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6125 (2).
Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej /

autorstwa: pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Polityki Agralnej i Marketingu.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5953 (1).
Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską /

autorstwa: red. Mieczysław Adamowicz ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Polityki Agralnej i Marketingu.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5830 (1).
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6253 (1).
Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: Krystyna Gutkowska, Marzena Jeżewska-Zychowicz, Irena Ozimek | Jeżewska-Zychowicz, Marzena | Ozimek, Irena.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5765 (1).
Prognozowanie w rolnictwie /

autorstwa: Stanisław Stańko.

Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6709 (1).

Działa dzięki Koha