IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 6.

|
Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. nauk. Scholar ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7083 (1).
Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6811 (2).
Miejsce i przestrzeń : krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd.nauk. Scholar ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6745 (1).
Odnawalne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6761 (1).
Ekonomia jest piękna ? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd.Nauk. Scholar ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7252 (2).

Działa dzięki Koha