IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 10.

|
Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać

Publication details: Warszawa ; Wyd. nauk. Scholar ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7083 (1).
Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje

Publication details: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6811 (2).
Smak zmiany : nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej

Publication details: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7129 (1), Sygnatura: 7754 (1).
Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur

Publication details: Warszawa ; wyd. Nauk. Scholar ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6868 (2), Sygnatura: 7748 (1).
Wereszczyn : śladami zapomnianej historii

Publication details: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6870 (2), Sygnatura: 7746 (1).
Miejsce i przestrzeń : krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Publication details: Warszawa ; Wyd.nauk. Scholar ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6745 (1).
Maliszewo dawniej i dziś

Publication details: Warszawa ; Wyd.nauk. Scholar ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6746 (1), Sygnatura: 7750 (1).
Odnawalne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE

Publication details: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6761 (1).
Ekonomia jest piękna ? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi

Publication details: Warszawa ; Wyd.Nauk. Scholar ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7252 (2).

Działa dzięki Koha