IRWIR PAN

Your search returned 16 results.

|
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza /

autorstwa: kom. red. Zbigniew Adamowski [et al. ; aut. Adamowicz Mieczysław et al.] | Adamowski, Zbigniew | , (1928- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4232 (2).
Osiągnięcia i problemy rozwojowe polskiego rolnictwa : / materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji trzydziestolecia PRL dnia 27 czerwca 1974 r. w Warszawie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnej i Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN /

autorstwa: pod red. nauk. Augustyna Wosia | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3253 (1).
Rolnictwo i polityka rolna lat siedemdziesiątych : / oceny i wnioski : praca zbiorowa /

autorstwa: wykonana w Instytucie Ekonomiki Rolnej pod red. Augustyna Wosia ; [aut. poszczeg. rozdz. A. Woś et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne : ; zlec. przez Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4165 (2).
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3239 (1).
Programowanie rozwoju i zarządzania gospodarką żywnościową /

autorstwa: Wiesław Gawron, Tomasz Lonc, Augustyn Woś | Lonc, Tomasz | Woś, Augustyn | , (1932-2010).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4383 (1).
Podstawy nauki o polityce rolnej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4450 (1).
Rolnictwo w trzydziestoleciu Polski Ludowej : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Franciszka Kolbusza | Kolbusz, Franciszek | , (1929- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2966 (2).
Skuteczność gospodarowania w PGR [państwowych gospodarstwach rolnych] /

autorstwa: Jan Gajewski, Wojciech Józwiak, Eugeniusz Otoliński | Jóźwiak, Wojciech | Otoliński, Eugeniusz | , (1932- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Obsługa produkcyjna rolnictwa /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Wydanie: Wyd. 2 /współudz. Sławomir Dyka, Andrzej Nyrkowski].Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4148 (1).
System obsługi produkcyjnej rolnictwa /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3221 (1).
Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie /

autorstwa: Marian Rojewski, Tadeusz Rychlik, Stanisław Stańko | Rychlik, Tadeusz | , (1922-1993) | Stańko, Stanisław | , (1949- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4483 (1).
Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydanie: Wyd. 2.Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4106 (1).
Wszystko zaczyna się od decyzji ... : / rozważania o gospodarstwie rolniczym /

autorstwa: Ryszard Manteuffel-Szoege.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4448 (1).
Rolnictwo polskie w latach 1971-1975 i aktualne problemy jego rozwoju : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Zdzisława Grochowskiego ; [zespół aut. Ryszard Brzezik et al.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992) | [Red.] | Brzezik, Ryszard.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4142 (1).
Kierowanie rozwojem rolnictwa w gminie /

autorstwa: Waldemar Michna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4092 (1).
Głód i sytość na naszym globie

Wydawca: Warszawa ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne ; 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6204 (1).

Działa dzięki Koha